måndag 13 juni 2022

Nu får det vara nog

Gör som i Tyskland, även kallat "Sverige för vuxna"! Kräv i fortsättningen att det bildas majoritetsregeringar! Det evinnerliga minoritetsregerandet innebär regeringsmaktens förfall och försvagar demokratin. I kommunerna bildas vad jag vet majoritetsregeringar efter varje val. Ska det vara så svårt på riksplanet? Är blockpolitiken så fördummande? I Tyskland bildas alltid majoritetsregeringar, om nödvändigt över blockgränsen. Ska det behöva bli krig igen för att det ska ske här? (Men förvänta er inte att Tyskland startar krig fler gånger).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar