söndag 17 november 2019

Mitt anförande på landsmötet i Västerås till försvar för min motion G123

Det skrivna ordet gäller.

Kära ombud! Syns du inte finns du inte. Ett litet barn i kuvös är ett rättssubjekt och därmed ett möjligt brottsobjekt. Medan ett mycket mycket större och friskare barn kan vara fredlöst i st f fridlyst ända in i 42:a veckan, eller tills förlossningen påbörjats. Om vi får tro åklagare Jennie Nordin, som blåst i visselpipa för att hon finner detta så stötande! Det strider ju uppenbart mot lagstiftarens intentioner och livsduglighetsprincipen.

Ska hennes vädjan om lagändring förklinga ohörd? Vore det säkrare för det ofödda barnet om hon - och nu jag - INTE hade larmat? "Det här borde ni nog inte ha berättat", så min dotter. "Om detta må vi berätta", säger jag. För Liberalerna är alltid beredda att tänka nytt. Att ta på oss barnperspektivets glasögon på riktigt. Jag yrkar verkligen Bifall till motion G123. (Alltså G Ett-Två-Tre).

Detta anförande tränade jag in under natten och morgonen för att kunna hålla det strax efter kl 8 på morgonen. (De avslutande meningarna alluderar på lördagens fina anföranden om den Nationella handlingsplanen mot våld mot barn). Jag hoppade över hotellfrukosten och sätt i Aros Congress Center ett par timmar innan ordföranden - satte streck i debatten. Även en radda ombud ströks från talarlistan, men i Karlstad 2011 hamnade motionärer utan ombudsmandat inte undantagslöst efter ombuden i talarlistan. De enda jag "slog" nu var medlemmar som varken var ombud eller hade lämnat in någon motion inför landsmötet. 

Mitt anförande på landsmötet i Västerås till försvar för motion J 204 om återställda könsbegrepp

Det talade ordet gäller.

Ordförande, ombud och åhörare! Jag kräver verkligen INTE att någon ska sterilisera sig. Men jag KRÄVER att Sveriges barn ska slippa lära sig att de, även utan uppenbara missbildningar, kan vara födda i fel kropp! Eller födda av karlar. Eller att även trebarnspappor som jag och kungen i själva verket kan vara mammor. Att begreppet kön är lika flytande som begreppet ras. Att mödravården måste byta namn. Att FN borde sluta tala om gravida kvinnor eftersom det även finns gravida män.

Vänner! De nya subjektiva könsbegreppen från 2013 var välmenta och ett försök att göra bot för könsbytarlagen från 1972. Men de är orimliga och presenterades aldrig i klartext för väljarna. Inte ens Björklund verkade fatta vad Hägglund höll på med. Jag säger som i Karlstad 2011: Tänk om! Tänk rätt! Och framför allt: Tänk SJÄLV! Bifall till motion J204!

fredag 15 november 2019

Kina har en skitregim som hotar Hongkong, Taiwan - och nu Sverige

Kina har en skitregim som klagar på den svenska yttrandefriheten. Kommunismens fall 1989 - som vi firar i år - nådde aldrig Kina. Kina blev visserligen halvkapitalistiskt, men en femtedel av jordens befolkning styrs alltså fortfarande av ett enväldigt kommunistparti. Hata inte kineserna, som Gud måste älska väldigt mycket eftersom han gjort så många, men kommunistpartiet kan flyga och fara.

Dessutom har partiet ingen humor. Sveriges förre statsminister Ingvar Carlsson ser ut som en skosula i ansiktet och Kinas president ser ut som Nalle Puh. Båda sakerna får sägas i Sverige. I Kina får man bara säga att Ingvar Carlsson ser ut som en skosula i ansiktet.

lördag 9 november 2019

30 år sedan murens fall - och 81 sen kristallnatten

Den 9 november gick inte att ha som tysk nationaldag - eftersom dagen även är kristallnattens. Så det blev återföreningsdagen den 3 oktober som blev "den tyska enhetens dag".

Den 9 november är alltså ganska dubbelbottnad. Och i morgon fyller Martin Luther år.

söndag 13 oktober 2019

En härlig Tacksägelsedag

Idag har jag i alla fall känt mej tacksam! Härlig gudstjänst i Enångers kyrka. Och nu har vi en 17-åring i familjen!

fredag 11 oktober 2019

Är min partistyrelse från vettet?

"In the name of reason irrational forces were let loose." 
(Winston Churchill om franska revolutionen)

Nu har Liberalernas landsmöteshandlingar kommit, och jag blir alltid lika imponerad av att varje medlem har rätt att skicka in motioner och få dem besvarade av självaste partistyrelsen! Och det är naturligtvis möjligt att Liberalernas partistyrelse är kloka och förständiga, även om de inte bifaller någon av mina motioner. Inte ens jag kan ha rätt i allt, och många av de motioner som bifalls är kloka och välmotiverade. Men döm själva utifrån svaren på mina motioner nedan, som denna gång blev endast två: en som respons på åklagare Jennie Nordins vädjan till lagstiftarna i början av detta år, och en som respons på Uppdrag Gransknings "Tranståget och tonårsflickorna" (se även del 2 från i höst).

En motion är ju ingen utredning som kan belysa alla aspekter av frågan (partistyrelsens svar inte heller, naturligtvis). Men det är intellektuellt klent - snällt sagt! - att inte kunna fatta Jennie Nordins och min poäng: att ett förtidigt fött barn i kuvös enligt svensk lag är ett rättssubjekt och kan bli ett brottsoffer, medan ett kanske långt större barn i livmodern aldrig kan vara ett rättssubjekt eller betraktas som ett brottsoffer. Diverse disciplinära, interna påföljder förtar inte faktum: att Jennie Nordin var tvungen att lägga ner förundersökningen, inte bara för att det som skett var oavsiktligt (från Karolinskas sida, märk väl) utan för att det inte av svensk lag kunde bestraffas hur avsiktligt det än varit, så länge det var föräldern som önskade livet ur sitt barn. (Jag antar att det haft ett verkligt straffvärde, typ grov misshandel, i anslutning till Björn Lagerbäcks exempel, om avlivningen skett mot moderns vilja).

Tycker partistyrelsen verkligen inte, som jag och åklagare Nordin, att denna smått otroliga lucka i lagstiftningen är stötande? Och är partistyrelsen, apropå min andra motion, verkligen så rent ut sagt dum att den fortfarande vill beskriva de nya, queera könsbegreppen (med alla föreställningar om karlar i kvinnokropp och trebarnspappor som egentligen är lika mycket mödrar som de som födde barnen) med övertalningsdefinitionen "avskaffande av tvångssteriliseringar"? Det är sant att könsbyteslagen från 1972 var en katastrof - sköra, identitetsosäkra personer borde aldrig ha fått samhällets "hjälp" att skära bort penisar och bröst och skadeståndskraven är fullt rimliga. Men vi löste inte det grundläggande problemet genom att 2013 mickla ännu mer med själva könsbegreppen och låta fäder registrera sig som kvinnor och barnaföderskor som karlar - tvärtom fortsatte vi därigenom bekräfta rena tvångsföreställningar som särskilt efter 2013 stort har slagit igenom bland många barn och ungdomar och av en läkare kallats "social epidemi". 

Därmed har jag alls inte förnekat att det existerar verkliga missbildningar eller (om än ytterst sällan) oklara könstillhörigheter. Jag har bara, likt vänsterfeministen Kajsa Ekis Ekman (som backades upp av liberala feministen Ebba Witt-Brattström), förnekat den moderna, sekulära vidskepelsen att till synes fullt välskapta människor, ja, t o m barnaföderskor och barnafäder, kan vara "födda i fel kropp". Och jag har faktiskt satt den psykologiutbildade journalisten Dan Josefsson (känd från Quick-boken "Mannen som slutade ljuga") på  spåret när han var här i Hudiksvall för ett par år sedan. "Ja, vilken kropp skulle man annars vara född i?" (än den man har alltså) - det var Dans slutreplik till mig. Dan som på fullt allvar menar att psykologer är särskilt hemfallna åt grupptryck och sektliknande beteende. Hoppas att han just nu skriver på en bok om detta - den har tyvärr alla utsikter att bli en bästsäljare, även den. Tyvärr för Liberalerna, som, precis som vår partistyrelse anmärker som motivering för sitt avslag, varit synnerligen pådrivande i denna fråga och inte förmått hålla den nödvändiga distansen till den på många sätt vällovliga organisationen Rfsl.

Till de kristdemokrater som känner sig frestade att dryga sig vill jag säga: Liberalerna (och svensk lagstiftning) agerar helt i enlighet med Alf Svensson-doktrinen från 1988 "Man kan aldrig tvinga en kvinna att föda" och socialminister Göran Hägglunds nya, könsneutrala könsbegrepp från 1 juli 2013! Här kan man verkligen med Ebba Busch Thor tala om genusflum!!!!!!!

Nu till mina motioner och partistyrelsens svar på dem:

G123. Ofödda barn som rättssubjekt 
Andreas Holmberg, Hudiksvall 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att Liberalerna driver på för en revision av abortlagen från 1974 och annan tillämplig lagstiftning, så att inte bara för tidigt födda barn i kuvös, utan också ofödda som är jämngamla med eller äldre än dessa, börjar betraktas som rättssubjekt och möjliga brottsoffer. 

Som vår gamle partikamrat psykologen, kriscentrumledaren och kommunalpolitikern Björn Lagerbäck i Malmö, larmade om redan 2007 (KvP 21/2), och som åklagare Jennie Nordin med anledning av en abortskandal på Karolinska påtalade i början av detta år 2019 (Dagens Medicin 7/1), kan en avlivning av ett ofött barn i Sverige inte i lagens mening räknas som dråp eller ens vållande till annans död. (Även om hjälp med dylika avlivningar som regel inte får erbjudas av sjukvården efter vecka 22, Karolinska trodde ju att det aktuella fostret var 13 veckor.) Att en karl (eller kvinna) slår eller sparkar en höggravid person så att barnet dör ses förvisso som allvarlig kvinnomisshandel. Men överlever den gravida kan ingen bli dömd för dråp eller vållande till annans död. Ett barn som ännu inte fötts fram levande kan tydligen, om jag följer Lagerbäck och Nordin, inte vara något rättssubjekt enligt svensk lag, ens om det i realiteten skulle vara jämngammalt med eller betydligt äldre än ett barn som ligger i kuvös och räknas som fullvärdig människa.

Det betyder att mina gamla elever i samhällskunskap hade faktastöd för att i straffhänseende jämföra en fosteravlivning (borde ha skrivit avsiktlig abort här för att det inte skulle blandas ihop med fall där modern utsätts för våld, min anm 20191116) i vecka 30 med snatteri eller ännu mindre straffvärda saker. Jag hävdar liksom åklagare Nordin att detta är stötande. Det torde också strida mot det allmänna rättsmedvetandet. Karolinska polisanmälde ju trots allt sig själva för avlivningen av ett foster i just v 30. Men många – även i vårt parti – verkar inte ens känna till att denna överträdelse av lagstiftarens intentioner (eller är den inte det?) ö h t inte bestraffas av svensk lag. Kanske denna okunskap är bra med tanke på de minstas säkerhet, men i längden måste saken naturligtvis lyftas fram i ljuset, ifrågasättas och åtgärdas. Vi socialliberaler får inte bli så fångna i vår egen föregivet feministiska retorik att vi upphöjer den pragmatiskt motiverade lagstiftningen från 1974 till något slags dogm, och därmed lämnar över till KD och SD att reagera på detta tämligen uppenbara missförhållande.

PARTISTYRELSENS SVAR: I motion G123 uppmärksammas en vårdskada [sic!] vid Karolinska sjukhuset 2018 då en läkare felbedömde längden på en graviditet så att en kvinna gjorde abort i vecka 30, långt efter den bortre gränsen för då abort är tillåten. Motionären anser att ofödda barn bör kunna anses som rättssubjekt. Partistyrelsen konstaterar att det finns påföljder vid sådana här händelser (till skillnad från vad motionären gör gällande). I det här fallet ledde det till avsked för läkaren som gjorde felbedömningen. För att en vårdskada ska kunna leda till åtal måste dock uppsåt finnas, oavsett vem som skadats eller avlidit. Om någon misshandlar en gravid kvinna så fostret dör torde det kunna bedömas som grov eller synnerligen grov misshandel med upp till tio års fängelse. Partistyrelsen föreslår att motion G123 avslås.

Nej, motionen bör inte avslås! Självklart bör det göras omöjligt att utan rättslig påföljd, d v s en förundersökning som också leder till åtal och fällande dom, låta avliva foster ända fram till förlossningens början - göras omöjligt till att börja med genom att motionen, och därmed åklagare Jennie Nordins vädjan till lagstiftarna, bifalles på landsmötet i Västerås 15-17 november! (OBS: jag hävdade ju aldrig att varje form av "påföljd" saknades! Jag följde bara Jennie Nordins förklaring till varför hon tvingades lägga ner förundersökningen om i detta fall "vållande till annans död").


J204. Återställ könsbegreppen 
Andreas Holmberg, Hudiksvall 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att Liberalerna verkar för att återställa könsbegreppen till vad som gällde i Sverige före den 1 juli 2013 

Jag har som vanligt svårt att fatta mig kort här. Men kanske Uppdrag gransknings program från april om den ökande könsdysforin – som framför allt vuxit just åren efter 2013! – fått även några i partiet Liberalerna att besinna sig. Annars lär min motion naturligtvis avfärdas på sedvanligt maner ännu en gång.
  Men jag är inte ensam om min skepsis. Och jag hävdar bestämt att pronomen som ”han” och ”hon” (däremot inte det finska låneordet ”hän/hen”) har med orden ”hane” respektive ”hona” att göra, och att ”man” och ”kvinna” per urgammal definition är just ”hane” respektive ”hona” av arten människa. Den som hävdar något annat – t.ex. den som säger sig vara en hona av arten människa men inte kvinna – har bevisbördan, menar jag. (Manlig hjärna? Manligt uppträdande?).
  Folk får förstås tro vad de vill, men här handlar det ju om vilka föreställningar övriga, inklusive stat och kommun, ska behöva officiellt bejaka och bekräfta. Och de nya könsbegreppen introducerades ju inte som just sådana, utan presenterades demagogiskt som ett led i ”avskaffandet av de sista tvångssteriliseringarna”. Detta har tyvärr skadat tilltron till vårt parti och, eftersom alla partier tyckts gå i flock även i denna fråga, i viss mån till hela den parlamentariska, representativa demokratin.
  Att lämna tesen ”endast kvinnor föder barn” till extremhögern att försvara var ett gigantiskt missgrepp, även om könsneutraliseringen av könsbegreppen naturligtvis var lika välment som den av äktenskapet. Jag har hittills under min livstid aldrig upplevat något som till den grad påminner om ”Kejsarens nya kläder.”
  Liberala rationalister som förfasat sig över att barn för 100 år sedan i svensk skola (och kanske även senare i så kallade konfessionella friskolor) fått lära sig om en enstaka mirakulös jungfrufödelse borde väl ändå kunna se ironin i att svensk kommunal skola i dag förväntas lära alla våra barn och ungdomar att t o m en del karlar föder barn? Klart att folk blir dysforiska.

PARTISTYRELSEN SVARAR: I motion J204 yrkas att könsbegreppen återställs till vad som gällde i Sverige före den 1 juli 2013. En liknande motion väcktes av samma motionär till landsmötet 2015. Motionen får tolkas som ett förslag om att återinföra kravet på att en person måste ha genomgått sterilisering för att få byta juridisk könstillhörighet, ett krav som slopades 2013 i en reform som Liberalerna var pådrivande för. Partistyrelsen vidhåller att den inte ser anledning att frångå partiets rådande ståndpunkt. Motion J204 bör avslås.

Nej, motionen bör inte alls avslås! Liberalerna som parti och våra barn och ungdomar bör räddas från queerretorik respektive onödig könsdysfori - och i dess spår veritabla könsstympningar - genom att motionen bifalles på landsmötet i Västerås 15-17 november! 

måndag 7 oktober 2019

För den som lyssnar på Greta Thunberg

När Liberalerna i valet 2014 satte upp stora affischer med texten "Tillväxt är bra för miljön" reagerade jag med att tänka: "Det beror så på vilken tillväxt det gäller". Men jag tycker att Annie Lööf gör det bra som vågar stödja Greta Thunbergs klimatrörelse och samtidigt markera distans när det gäller själva tillväxtbegreppet och kritiken av tillväxt i allmänhet. För, som sagt, det beror så på vilken tillväxt det gäller.

Här tror jag att Henrik Jönsson har en poäng, även om jag inte helt kan dela hans teknikoptimism. Jag tror nämligen som Birger Schlaug att det finns en sorts konsumtion som faktiskt dödar när den växer. Jag tänker nog ganska mycket som socialliberalen Staffan Werme i Örebro om Liberalism, natur och den begränsade planeten. Men lyssna gärna till Henrik Jönsson och hans perspektiv (utan att glömma Greta Thunbergs, Martin Hedbergs och Staffan Wermes):
onsdag 25 september 2019

söndag 8 september 2019

En film säger mer än tusen ord

Fortsätter på den inslagna vägen med Youtube-klipp (det är ju liksom lite bekvämare). Här en kortfilm på 2 minuter från Bahamas, som drabbades av orkanen Dorian häromdagen. Ett rikt och välmående men låglänt öland mellan Florida och Kuba. Ett turistparadis. Så här såg det ut för några dagar sedan:

lördag 7 september 2019

Glad organist lär oss lite mer