söndag 28 januari 2007

Moraliskt ansvar använda extrapengarna väl

Så har då första lönen med "jobbavdraget" kommit. En uppmuntran till dem som redan jobbar och därmed har det gott ställt jämfört med de arbetslösa. Javisst. Men långt ifrån alla som har ett jobb lever fördenskull i överflöd och lyx. Och det är viktigt att det lönar sej att jobba.

Men visst bör man diskutera försämringarna vad gäller a-kassan. För försämringar är det - jag tycker att även regeringen borde vara mer öppen med vad som faktiskt händer. En del omgörningar verkar välmotiverade. Jag ställer själv upp på höjningen av avgiften (just p.g.a. skattelättnaderna i övrigt) och kanske också på obligatorisk a-kassa 2008. Men risken är att de nedskurna utbetalningarna drabbar vissa grupper orimligt hårt i förhållande till avgiftshöjningarna - jag tänker särskilt på deltidsarbetande. Det här måste följas upp!

I vilket fall som helst tycker jag att de här extrapengarna som plötsligt dimper ner hos oss som jobbar 100% gott kan vidarebefordras till de ideella sammanhang vi brinner för. Om 500 kronor extra i månaden kunde gå till Amnesty, Rädda barnen eller Frälsningsarmén (eller Lions eller den egna församlingen o.s.v.) skulle det betyda mycket. Särskilt om alla som fått "jobbavdrag" gjorde så.

Upp till bevis nu, alla som säger sej värna om civilsamhället!

torsdag 11 januari 2007

Reinfeldt och föredömets makt

I debatten om styrelsearvoden och avtalsrörelse visade statsminister Reinfeldt goda insikter om föredömets betydelse. En chef som vill visa vägen mot måttfulla avtalsrörelser kan inte höja sina egna löner och arvoden hur mycket som helst, även om direktörslönerna är "en fis i rymden" mätt i procent av omsättningen och jämfört med de anställdas totala lönepott.

I miljödebatten däremot tycker jag Reinfeldt tillämpar den insikten dåligt. Plötsligt är det OK att svenskarna fortsätter köra bil ungefär som förut, eftersom vi är så liten del av världsekonomin. Men föredömesprincipen gäller väl här också? Vi svenskar, som globalt sett hör till överklassen, kan knappast begära återhållsamhet av kineser och nigerianer så länge vi själva inte lägger strama band på konsumismen och miljöexploateringen.