söndag 31 maj 2015

Tre aktuella dikter

Jag vet inte om folk läser dikter längre. Men här kommer tre tips - två långa och en kort!Esaias Tegnér målad av Johan Gustaf Sandberg, cirka 1826.

Först ut är hans högvördighet biskopen i Växjö, Esaias Tegnér, med pingstdikten Nattvardsbarnen.August Strindberg.jpg

Sedan kommer författaren med det största ordförrådet på svenska, August Strindberg, med den högaktuella diktsviten Trefaldighetsnatten.Fil:Nils Hasselskog.jpg

Och sist men inte minst har vi grönköpingsdiktaren Nils Hasselskog (sign. A:lfr-d V:stl-nd) med den högstaktuella dikten Å mors dag.

Var och en av dikterna är värd sin tid och sin högläsning (OBS!), men skillnaderna i stilnivå är ju högst betydande. Eller kanske inte?

onsdag 27 maj 2015

Grattis, Herman Wouk!

Herman! Inte visste jag att du fortfarande lever och fyller 100 år idag! Jag ser verkligen fram emot dina memoarer, som sägs vara på G, eftersom Myteriet på Caine och Krigets vindar samt Krig och hågkomst ("om detta har du berättat") var så otroligt bra!

Gratulerar på födelsedagen! Ja, må du leva uti... 200 år?

Herman Wouk 2010.

tisdag 26 maj 2015

Motioner till Folkpartiet liberalernas landsmöte 2015

1) Samvetsfrihet inom vården

Jag yrkar
att
Folkpartiet liberalerna ska verka för att den samvetsfrihet inom vården, som förarbetena till nuvarande abortlag förutsatte och som tillämpas i bl.a. Norge, också ska garanteras i svensk lagstiftning

att
Folkpartiet liberalerna till att börja med ska kräva en ordentlig genomlysning av såväl samvetsfrihetens konsekvenser som den uteblivna samvetsfrihetens, inte minst med tanke på svårigheten att nyrekrytera barnmorskor och möjligheten att även Sverige inför dödshjälp.


Folkpartiets ledning hörde tyvärr till de partiledningar som reagerade kraftigt negativt på Kronobergs landstingsfullmäktiges modesta intention att utreda frågan om samvetsfrihet i vården, bl.a. mot bakgrund av barnmorskan Ellinor Grimmarks önskan att kunna arbeta som just barnmorska utan att behöva delta i aborter som inte utförs av tvingande skäl som t.ex. fara för moderns liv. (Avlivningar av foster med Downs syndrom eller oönskad könstillhörighet kan ju knappast ses som direkt medicinskt motiverade).

Trots hänvisningar till att samvetsfrihet inom vården på åtminstone detta område redan tillämpas i bl.a. vårt grannland Norge, där Grimmark också fick anställning, och trots att jur. professor Reinhold Fahlbeck påvisat att en dylik samvetsfrihet förutsätts inte bara i Europakonventionen utan även i förarbetena till vår egen abortlag, framställs samvetsfriheten regelbundet som nära nog lika omöjlig som orimlig, och jämförs med högst fiktiva brandmän som av samvetsskäl inte vill släcka bränder eller vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill vårda invandrare.

Men Folkpartiet måste ta frågan om samvetsfrihet inom vården på betydligt större allvar än så, både med tanke på den accelererande rashygien som abortlagen idag utnyttjas till (jag tänker särskilt på uppspårningen och avlivningen av foster med Downs syndrom, men även på de allt större möjligheterna till generell fosterdiagnostik) och med tanke på möjligheten att även Sverige likt Nederländerna inför olika former av dödande i åldringsvården. Barnläkare som av samvetsskäl inte vill utföra medicinskt omotiverade omskärelser på nyfödda pojkar behandlas just nu av våra partiföreträdare, t.ex. Bengt Westerberg, med betydligt större respekt än barnmorskor som inte vill döda bara något halvår yngre individer. Men som fil dr Eli Göndör skrev i Expressen 30/12 2014: Samvetsfrihet borde vara en liberal hjärtefråga.2) Återställda könsbegrepp

Jag yrkar
att Folkpartiet liberalerna verkar för att könsbegreppen återställs så att våra barn och ungdomars könsidentitet och jämställdhetens landvinningar inte rubbas genom dogmen om barnafödande män.

Sedan den 1 juli 2013 har vi, bl.a. på Folkpartiets tillskyndan, nya könsbegrepp i Sverige. Begreppen man och kvinna motsvarar inte längre begreppen hane och hona för arten människa, utan har blivit psykosociala och subjektiva snarare än biologiska och objektiva. En skillnad mellan juridiska och biologiska könsbegrepp har uppfunnits (vad nu "juridiskt kön" skilt från det biologiska skulle innebära), och frågan är om inte piratpartiets förslag att helt slopa de juridiska könsbegreppet hade varit mer konsekvent. Istället för ett mycket litet antal personer med missbildningar och/eller identitetsstörningar riskerar vi att få en hel generation med störd könsidentitet. För om t.o.m. män kan föda barn, hur ska min dotter då någonsin kunna bli säker på att hon är kvinna? Eller om t.o.m. kvinnor kan bli trebarnspappor, hur ska då mina pojkar någonsin kunna bli säkra på att de är män? Dessutom blir queerdogmatiken självförgörande i jämställdhetshänseende, för, som bl.a. Thomas Gür konstaterat (SvD 12/5 2014), blir könsbegreppet lika svåranvänt som rasbegreppet i medicinska och kvoterande sammanhang om båda är lika luddiga. Vi får väl då börja tala om Födravården istället för Mödravården och avskaffa de könsskilda omklädningsrummen.

Nej, med all respekt för personer som upplever sej vara födda i fel kropp: vi kan inte dribbla med könsbegreppen hur som helst bara för att tillgodose alla sorters tvångsföreställningar, identitetsstörningar eller akademiska queerdogmer. Lika lite som vi lär våra barn att tjurar kalvar och hingstar fölar ska vi lära dem att somliga barn historien igenom är födda av karlar. Som parti med särskild tonvikt på utbildningsfrågor måste vi också kunna se när det är dags att erkänna ett misstag. Det räcker inte att likt 2011 läxa upp motionären för usel, oliberal människosyn. Jag vill nämligen inte tvångssterilisera någon, vare sej då eller nu, möjligen "tvångsbenämna" mammor mammor och pappor pappor. Och det kan rimligen inte vara mer oliberalt än att jag f.n. tvångsregistreras som den 45-åring jag inte vill vara och inte känner mej som.3) Skilj kyrkan från staten på allvar

Jag yrkar
att Folkpartiet verkar för att Svenska kyrkan på allvar skils från staten, d.v.s. att de politiska partierna på allvar skils från trossamfunden

Omkring 15 år efter den påstådda skilsmässan från staten styrs Svenska kyrkan fortfarande av politiska partier som Socialdemokraterna och Centerpartiet, Sverigedemokraterna inte att förglömma. Detta är fullständigt orimligt! På landsmötet 2011 i Karlstad hävdade folkpartiledningen att varje samfund måste få besluta om hur det vill styras, och att det därför var OK att Svenska kyrkan till stor del styrs av politiska partier. Så om även Katolska kyrkan och min hustrus Equmeniakyrkan ville - och fick! - bli styrda av politiska partier, skulle detta inte vara ett problem för ett liberalt parti?

Särskilt vår allianskamrat Centerpartiet, som också säger sej vara ett liberalt parti, och som i företagsfrågor har klar blick för olämpligheten av politikerstyre, skämmer ut oss alla genom att också inför kyrkovalåret 2017, då vi ska fira 500-årsminnet av Luthers reformation, vilja stå kvar som nomineringsgrupp till kyrkomötet. Jag finner inte att detta är vare sej Centerpartiets eller Svenska kyrkans ensak, utan ett uppenbart missförhållande som Folkpartiet aktivt bör bekämpa. Politiska partier, och allraminst borgerliga, nominellt liberala partier, bör inte sitta i styrelsen för ideella organisationer som t.ex. trossamfund. Så länge de gör detta är det aktuella samfundet inte på allvar skilt från staten - och de aktuella partierna inte på allvar okonfessionella.

onsdag 13 maj 2015

HarsyraApropå primörer: Harsyra är verkligen en delikatess. Häromdagen kom barnen in och hade plockat en liten plastlåda full med harsyra - och trots oxalsyran var det knappast skadligt att vi delat det ljuvliga innehållet med varandra igår och idag (lysande gott till morotskaka!).

F.ö. drog Hanna och Jonatan iväg mej till Långtjärn ikväll för ett kvällsdopp i det numera 12-gradiga sjövattnen (Sjöbyttebäcken håller "bara" 11 grader). Fördelen med att bada så här års är att man slipper både myggen och det frampå sommaren ganska brunaktiga och nästan kladdiga tjärnvattnet. Men visst är det lite för kallt för att man ska vilja ta särskilt många simtag - det är fortfarande mest bara ett par dopp som gäller.

tisdag 12 maj 2015

Primörernas tid

Goda gåvor strömmar till oss nu: första nässelsoppan till lunch för några veckor sedan (det är bara att slå nässlorna med lie om de blivit för långa så växer nya, mer aptitliga skott fram) och i förrgår kväll första rabarberkrämen till kvällsmat! Rabarbern växer så det knakar och jag vet ingen växt förutom svamparna som kan växa så snabbt och tydligt bara från morgon till kväll!
Den 28 april och den 6 maj badade jag förresten med Hanna på Ankarmon i 9 resp. 11 graders vattenvärme. Eller badade och badade  -  men vi sprang i alla fall i och doppade oss två gånger vid respektive tillfälle. Man vill ju dock att det ska vara soliga, fina kvällar när man gör sånt här - oavsett vattentemperatur - så det dröjer någon vecka mellan varven.

Men helt klart är våren här och nu blommar även kabbelekorna vid Sjöbyttebäcken - några veckor efter vitsipporna och någon månad efter blåsipporna uppe på Bodberget!

söndag 10 maj 2015

En glädjande nyhet

Nynazistiska Svenskarnas Parti lägger ner. Trots - eller tack vare? - den uppmärksamhet partiet fått via klockringningar et c lyckades man så dåligt i valet 2014 att det inte känns meningsfullt att driva partiet vidare. Det låter ju glädjande.

Nu frågar man sej bara: vart tar medlemmarna vägen? Och likaledes nedlagda Nationaldemokraternas medlemmar? (I och för sej kan en del ND:are ha gått till SP). Och Kasselstrand och Hahne som uteslutits ur Sverigedemokraterna för sin extremnationalism?

Kommer de trots allt att stödja det mer salongsfähiga SD? Eller dyker brunhögern upp i ännu en skepnad?

Den som lever får väl se.

[Tillagt 12/5: Hur nazistiskt är miljöpartiet?]

Obegripligt valresultat i Storbritannien

Ett parti som fyrdubblar sitt röstetal till storleksordningen Sverigedemokraterna i Sverige - men som bara får ett mandat i parlamentet och där partiledaren inte kommer in i parlamentet och därför meddelar sin avgång. Ett annat parti som blir mindre än hälften så stort men som får mer än 50 platser i parlamentet. Ett socialdemokratiskt parti som ökar mer än premiärministerns konservativa - men som tappar mandat och vars partiledare också han meddelar sin avgång. Medan premiärministern får egen majoritet och sitter på Downing Street fem år till.

Storbritanniens valsystem är obegripligt och orimligt - väljargrupper som bor i samma område får större inflytande än om de sprider ut sej mer jämnt över landet. Ett skotskt nationalistparti får alltså 50 gånger fler mandat än ett mer än dubbelt så stort storbrittiskt nationalistparti. Man kan tycka illa om båda partierna, men något orimligt är det allt i själva systemet.

Grattis trots allt, Cameron. Försök införa någorlunda proportionella val till nästa gång, är du snäll. Av principskäl, även om du då skulle få mycket svårare att behålla den egna majoriteten i parlamentet.

[Tillagt 11/5: Förmodligen går det där inte att fixa inom en enda mandatperiod, men ett första beslut skulle kunna fattas].

torsdag 7 maj 2015

Mohamed Omar gör verkligen bot för sina tidigare utflykter i islamismens öken

Det här kan man ju bara hålla med om. Eller hur? Även om man förvisso kan diskutera termer som islamofobi, sekularism o.s.v., så är ju själva poängen helt riktig. Eller?

Vad fan håller vi på med?

Så ingen barnmorska eller gynekolog ska kunna vägra medverka till avlivning av ett barn ens i v. 23? Enligt Jan Björklund, Stefan Löfvén, Anna Kinberg Batra och dom andra som dissar Ebba Busch Thor och den samvetsfrihet som förarbetena till vår abortlag förutsatte? Heder åt barnläkaren Andrea Kischkel som i a f vägrade acceptera vilken behandling av fostret som helst - men att ungen drevs ut ur mammas mage (i en ålder där läkare samtidigt kan kämpa för att rädda ett fosters liv) är hon tydligen hyggligt bekväm med, även om smärtlindringen och "den palliativa vården" över huvud taget lämnade en del övrigt att önska, d.v.s. inte existerade. Observera att den av samhället godkända avsikten dock var att individen skulle dö, dö, dö. Hade någon lyckats rädda dess liv hade operationen "misslyckats".

onsdag 6 maj 2015

Stoppa det organiserade tjuveriet!

Bra skrivet av Lars Lindström om de snuskiga miljardärerna. Skärpning, guys! Jämförelsen med människosmugglarna sitter som smäck - här ska det tjänas grova pengar på flyktingar! Gillar även min f.d. rektor Jan Nilssons blogginlägg. Vilka kommunala tjänstemän skriver på rövarkontrakten?

Ett är säkert, de 8 ensamkommande flyktingbarnen som nu kommer till Iggesund bor inte i ettor för 46000 i månaden. (Pengar krävs ändå, men inte på det viset).

Härligt solig kväll

I tisdags den 28 april doppade jag och Hanna oss i Iggsjön vid Ankarmon. Soligt och skönt i luften men inte i vattnet. Fredag den 1 maj fick jag doppa mej ensam - då var det 9 grader och således varken iskallt eller ens kylskåpskallt. Idag den 6 maj hade jag återigen sällskap av Hanna och nu var det hela 11 grader i vattnet - och riktigt riktigt skönt i luften (sol och ca 15 grader). Några grabbar tittade på oss från bänkarna utanför omklädningsrummen och efter badet (två dopp var!) for vi på macken och tog oss varsin 88:an.

Några grader till och det är lika varmt i vattnet som 1 juli i fjol! Då var det 13-14 grader efter en osedvanligt kall junimånad, när termometern under två söndagar efter midsommar inte ens orkade sej upp till 10-gradersstrecket. Den kallaste midsommarhelg jag upplevt någonsin, trots att jag är från Norrbotten! I år hoppas vi på en något varmare midsommarmånad...

söndag 3 maj 2015

Sensationellt om samvetsfrihet

Vad är det vi bråkar om? Och varför utmålas Ebba Busch Thor som tokhöger för att hon framhåller det abortlagen från 1974 redan förutsätter? Tack till professor em Reinhold Fahlbeck som förmår läsa innantill. Medan t.ex. min egen partiledare menar att den förutsatta samvetsfriheten "inte är rimlig".


lördag 2 maj 2015

Spionen som hamnade i kylan

Filmen om DDR-spionen Aleksander Radler tycks förbli tillgänglig. Det tackar vi för. En viktig film, alltid aktuell.

fredag 1 maj 2015

En liten tankenöt

Hur tänker Johanna Frändén?

Johanna Frändén i Aftonbladet har alldeles rätt i att inte bara (tok-)högern har värderingar. Det är precis som en ung kvinnlig krönikör i kristna tidningen Dagen skrev för några år sedan: "Var inte rädd för att moralisera. Det gör alla." Även vänstern måste stå upp för sina värderingar, tycker Frändén vidare. Och det är väl bara att hålla med om.

Men sen är det inte lätt att förstå hennes resonemang. Är en person "tokhöger" om en tycker att långvariga familjerelationer bör eftersträvas eller att det är en fördel för ett barn att ha en mamma jämfört med att ingen mamma ha? Eller att ha en pappa jämfört med att ingen pappa ha? (Varför får även vänsterfolk i så fall tycka att det, allt annat lika, är en fördel att ha två föräldrar jämfört med att bara ha en? Utan att bli anklagade för att kränka alla ensamstående?)

Eller är en barnmorska tokhöger om den inte vill medverka i den accelererande rashygienen, där särskilt foster med Downs syndrom efterspanas och avlivas? Eller en politiker om den tycker att frågan om samvetsfrihet i vården åtminstone borde utredas (även med tanke på alla idéer om dödshjälp)?

Vilka värderingar skulle i dessa sammanhang vara särskilt vänster? Eller särskilt förankrade i det allmänna rättsmedvetandet? Vad är det för konsekvens i att avvisa dansk flyktingpolitik men kopiera dansk rashygien i fråga om foster med handikapp? (Var det inte vår plikt att välkomna alla med skyddsbehov?).

Och för att se till att inte en enda illegal abort görs måste man väl legalisera ALLA aborter? Alltså som i delar av USA ända till 40:e veckan? Både Johanna Frändén och Ebba Busch Thor är extremistiska abortmotståndare - om Johanna alltså försvarar nuvarande abortlag med dess stränga begränsning av "aborträtten" till första hälften av graviditeten - i de påstått högerkristna republikanernas ögon!