fredag 22 december 2017

Nu vänder det!

Igår var det Vintersolståndet och jag hade alls ingen lust att ta ett dopp i Maln som för några år sedan (när solen sken och sanden var mjuk och fin). Men det blev en mysig middag på Missionskyrkan efter tre fina skolavslutningar.

måndag 18 december 2017

Blir det 2 miljoner kristna flyktingar från Libanon i vinter?

IS är besegrat - det är nu det börjar, skriver Johan Westerholm. Måtte han ha fel, måtte det inte inträffa nya folkmord i Mellanöstern - och måtte de som i så fall måste fly från sitt land kunna få en fristad, även i de europeiska länder som hittills knappt velat ta emot några flyktingar.

En god och trots allt fridfull jul tillönskas er alla! (Även de i Libanon och Syrien!)

söndag 10 december 2017

Inga synagogbrännare på våra gator!

Det är förstås gott och riktigt att även ärkebiskop Jackelén (liksom Morgan Johansson) markerar skarpt mot ofredandet av Göteborgs judar och deras synagoga. Det är en skam för Sverige att sådant sker även i vårt land. Detta måste ju stoppas med både ord och handling - bra att några nu verkar ha gripits för dådet.

Som Bekännelsekyrkan i Tyskland sa under Andra världskriget och Förintelsen och som äger sin tillämpning närhelst och mot vilket folk samma vedervärdiga tendenser än visar sej: "Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen."

tisdag 5 december 2017

måndag 4 december 2017

söndag 3 december 2017

Gott Nytt Kyrkoår!

Advent! Kortare än vanligt - 3 veckor istället för 4 ifjol - men nog hinner vi tända de fyra ljusen i alla fall. Snön ligger kvar om än något tärd av enstaka plusgrader. Adventsotta på morgonen med pepparkakor vi bakat i Blästa igår. Härlig högmässa i Njutånger idag (sjöng med kyrkokören) och god potatisgratäng med kassler som söndagmiddag här hemma. Trots allvarliga klimat- och kärnvapenhot, trots fortsatt flyktingkris och avslöjandena i #metoo-kampanjen m.fl. bedrövligheter får vi fira ännu ett nådens år...

lördag 2 december 2017

Sverige får visst alltid mardrömsmotståndare

Lite sportsnack nu: Sverige hamnar tydligen ofta i "dödens grupp" när vi tar oss till VM! Men 2002 gick vi vidare från gruppspelet i alla fall - trots Argentina och England - och åkte ut mot Senegal.

Ett gäng som slagit ut Holland och Italien - och spöat Frankrike - ska väl inte frukta någon? Visserligen åkte vi ut mot Tyskland i åttondelsfinalen 2006, men ni minns väl "bragden i Berlin" 2012? Och, för den som ändå räds Tyskland: den här gången slipper vi i alla fall möta dem i åttondelsfinalen!

(Skottland och Costa Rica däremot - DET är mardrömsmotståndare!).

Tycker man kan glädjas åt att Sverige i alla fall tog sej till herrarnas fotbolls-VM för första gången på 12 år. Och dag ska det adventspyntas och bakas pepparkakor i Blästa!

fredag 1 december 2017

1 december

En vacker vinterdag med snö och sol och några minusgrader. Promenerade till vårdcentralen på morgonen för en provtagning - tyvärr hade jag blivit tyngre - och simmade därefter 800 meter på simhallen. For sedan till Efs-bönhuset i Njutånger och övade med barnkören och Katarina - därefter planering för Luciadagen med henne och Ingrid som var snäll och skjutsade hem mej.


Andreas Holmbergs foto.

God middag hemmavid ("fish and chips") och därpå vissa städförsök medan mörkret föll och frun var på tonår. (225)

måndag 27 november 2017

Domssöndagen och rättegången mot Tovas mördare

Igår var det Domssöndagen med dess djupt allvarliga men samtidigt hoppfulla budskap om en yttersta dom, då rättvisan slutligen segrar på bredast möjliga front.

Idag började rättegången vid Hudiksvalls tingsrätt mot Tova Mobergs mördare, en f.d. pojkvän. Tova hann aldrig delta i #metoo-kampanjen, men hennes vittnesmål via bl.a. förda dagböcker hör till de ohyggligaste. Misshandel och mordhot.

Tänk att någon i vår bygd levt i denna skräck så länge utan att kunna få skydd av vare sej familj eller samhälle! Att veta att man troligen kommer att bli mördad - och att bli det!

Visst behöver vi en dom snart. Både för familjens, vännernas och bygdens skull. Och för mördarens.

Sen måste vi förstås se till att det här inte upprepas. Mordhotare måste stoppas innan de får chansen att döda. De som säljer droger till våra ungdomar likaså.

tisdag 21 november 2017

År 0

Yes - måtte det vara sant det Hanne Kjöller skriver idag om #metoo och #tystnadtagning"! År 0. En ny modell.

Många eller alla branscher är ju berörda, men skådespelarvärlden har unika förutsättningar att framföra protesten och mot-viljan så den tar skruv.

Bättre sent än aldrig får väl tilläggas.

lördag 18 november 2017

Schack för nybörjare

Vilka fantastiska pedagoger! Visst får man lust att spela schack - men också att lära sej förklara saker så här tydligt och bra. Vad de måste ha tränat!

torsdag 16 november 2017

Motioner till Liberalernas landsmöte i Västerås 17-19 november 2017

G52. Justering av abortgränser
Andreas Holmberg, Hudiksvall

Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att vårt parti Liberalerna ska verka för att abort pga. Downs syndrom eller gomspalt eller andra icke direkt livshotande handikapp eller missbildningar blir lika förbjudet efter v. 18 som abort av s.k. normala foster. 
2. att Liberalerna i andra hand verkar för att abortgränsen för alla slags foster höjs till v. 22 (alltså fram till den vecka då foster med Downs syndrom i dag får avlivas). 

Det är inte rimligt att som liberal att hävda allas lika värde, oavsett handikapp, kromosomer m.m., och samtidigt göra sådan skillnad på vid vilken ålder människofoster fridlyses. Fosterdiagnostik är ju i sig självt knappast värre än t.ex. 4-årskontroller, men tillsammans med vår välmenta abortlag från 1975 samt nu rådande abortpraxis (särskilt vad gäller foster som diagnosticerats med en kromosom extra) tycks den nu leda till en form av s.k. rashygien, precis som i Danmark.
  Utvecklingen är kanske svår att helt hejda politiskt, men staten borde åtminstone låta bli att peka ut foster med Downs syndrom (eller gomspalt!) som mindre skyddsvärda, vilket uppenbarligen sker när inte också dessa fridlyses efter vecka 18.G53. Samvetsfrihet inom vården 
Andreas Holmberg, Hudiksvall 

Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att vårt parti Liberalerna ska låta utreda förutsättningarna för större samvetsfrihet för vårdpersonal i frågor som rör liv och död, med tanke inte bara på abortfrågan utan också på aktuella förslag, också från liberalt håll, om dödshjälp. 

I Frankrike får foster med Downs syndrom (och andra handikapp) avlivas ända fram till födseln (se t.ex. P1 dokumentär 11/11 2015). I Storbritannien finns enligt uppgift en liknande praxis. Å andra sidan har personalen där samvetsfrihet och slipper medverka vid sådana ingrepp. I Norge finns en liknande abortlag som i Sverige, men där har personalen större samvetsfrihet än här och ingen behöver förutsätta att just den barnmorska som förlöser deras barn också sysslar med avlivning av foster. Som jag uppfattar det verkar flera för oss till synes motstridiga intressen där gå att förena, till fördel för alla parter. Tillgången på barnmorskor kan bli bättre även här i Sverige utan att tillgången till lagliga och säkra aborter därför behöver bli sämre.
  Nu handlar ju frågan om samvetsfrihet inom vården inte bara om aborter. Frågan om dödshjälp är aktuellare än någonsin, och en bred utredning om förutsättningarna för (och gränserna för) samvetsfrihet inom vården vore i det sammanhanget mycket lämplig. För om vi får en lag om dödshjälp – t.ex. liberalen Barbro Westerholm har ju krävt ökade möjligheter till sådan – ställs ju samma fråga som 1975 på sin spets: måste hela den aktuella vårdpersonalen vara beredd att ”ställa upp”? I förarbetena till 1975 års abortlag förutsattes tydligen en vittgående samvetsfrihet, som dock aldrig, som i t.ex. Norge, lagfästes. Men som ändå, av otaliga vittnesbörd att döma, tillämpats i decennier på många håll i Sverige. Tycks dödshjälpsfrågan (ännu) för hypotetisk, så är abortfrågan i sig själv alldeles tillräckligt viktig och aktuell för en utredning om varför den samvetsfrihet som i denna fråga tillämpas i Norge, och som i praktiken länge tillämpats även här i Sverige, nu framställs som så omöjlig och så hotfull.J18. Återställande av könsbegrepp 
Andreas Holmberg, Hudiksvall 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att Liberalerna verkar för att de subjektiva könsbegreppen från 1 juli 2013 avskaffas, så att begreppen ”man och kvinna” åter motsvarar ”hane och hona” och så att den som föder sitt barn återigen definieras som barnets mor och inget annat, oavsett vad hen subjektivt upplever sig som 
2. att om ovanstående yrkande inte går igenom, Liberalerna i så fall verkar för att alla återstående Mödravårdscentraler byter namn till Barnmorskemottagningar eller liknande, eftersom alla barn, om de queera könsbegreppen består, ju inte längre kan sägas vara födda av mödrar. 

Eftersom varje ifrågasättande av människors upplevda könstillhörighet tydligen alltid uppfattas som kränkande, och eftersom jag inte åter vill dra på mig reprimander från partistyrelsen, avstår jag den här gången från mer utförliga motiveringar. Tänkande människor torde ändå förstå varför jag som förälder återkommer med denna motion. Jag har inte gått med på att våra skolor i liberalismens namn ska avstå från att lära ut en enstaka jungfrufödelse bara för att de i stället i liberalismens namn ska lära ut att det i alla tider funnits barn som fötts av karlar (i kvinnokropp visserligen). Och jag vill inte låta Sverigedemokraterna och avgrundshögern ensamma stå för tesen att endast kvinnor kan föda barn – det vore att ge dem ett smashläge de inte gjort sig förtjänta av.M22. Frikoppling av alla trossamfund från de politiska partierna 
Andreas Holmberg, Hudiksvall IngMarie Bohmelin, Sundbyberg Peter Sedlacek, Umeå 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att vårt parti Liberalerna tydligt ska ta ställning för principen att politiska partier, och särskilt våra tilltänkta regeringspartner, inte ska vara med och styra ideella organisationer och trossamfund, som t.ex. Svenska kyrkan 

Det är bra att Liberalerna som parti nu försöker hålla sig undan inblandning i trossamfunds inre angelägenheter, även Svenska kyrkans. Trots att den urkyrkliga symbolen fisken väl för överskådlig framtid också förknippas med ”Folkpartiet”, här i Sverige åtminstone, upplever vi att viljan till uppbrott från ohemul inblandning i kyrkans styrelse varit ärlig och uppriktig. Vår allianskamrat Centerpartiet, som annars har klar blick för olämpligheten av statlig inblandning i exempelvis företagsamhet och ideell sektor, tycks dock helt sakna sinne för det ur liberal synvinkel skandalösa att politiska, ja, t.o.m. statsbä- rande och till namnet okonfessionella partier engagerar sig i ett visst kristet trossamfund. (Samtidigt som Socialdemokraterna upprörs över skolor med konfessionella inslag, saknar de uppenbart förståelse för upprördheten över icke-konfessionella partier som favoriserar, eller möjligen saboterar, ett visst samfunds kyrkliga arbete). Liberalerna borde inte bara passivt konstatera att somliga politiska partier inte följer vårt goda exempel och drar sig ut ur den s.k. kyrkopolitiken, utan öppet gå ut mot oskicket att politiska partier sysslar med sådant som politiska partie

onsdag 1 november 2017

Trattisrapport

Än är svampsäsongen tydligen inte slut. I fredags hittade jag ett 40-tal trattisar nära Sjöbyttebäcken, och i söndags morse hittade jag 5 stora gula kantareller och ca 15 trattkantareller 1 km från stiftsgården i Undersvik. Fina och till synes oberörda av ett par frostnätter. Måste nog ta en novemberpromenad i skogen också - idag har det regnat så fint!

[Uppdatering: Även fredag den 3 november fanns det trattkantareller i skog och mark - dagens skörd hänger nu på tork i köket hos svärmor i Gävle]

tisdag 31 oktober 2017

Min konfirmationsbibel fyller 100 år

Idag för 100 år sedan togs 1917 års bibelöversättning emot under högtidliga former i närvaro av både kungen Gustav V och ärkebiskop Nathan Söderblom.

Angående språket i 1917 års bibel (KB1917) skriver akademisekreteraren Karl Ragnar Gierow en mycket intressant essä här.

Däremot är Frans G Bengtssons huvudlösa kritik i "Kapitlet om Jehu" (ur Silversköldarna 1931) ingenting att bry sej om. Tycker att den utgör ett prov på just den dilettantism han tillvitar bibelkommissionen.

Många bibeltexter är pregnantare i såväl Karl XII:s bibel som Bibel 2000. Men följande texter tycker jag blev bäst översatta i 1917 års bibel (med hjälp av den första bevisade jag i högstadiet att mitt norrbottniska "vart" var lika riktig svenska som det "blev" som fröken ersatt det med):SKAPELSEN 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen. 


DEN GODE HERDEN 

En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen. 


JESAJAS JULPROFETIA ¨

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig, när man utskiftar byte. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, likasom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.


JOHANNESPROLOGEN 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

tisdag 24 oktober 2017

Imorgon killsnack!

Nu blir det #metoo-snack med killarna! Alltid (tyvärr) ett aktuellt ämne. Kom inte och säg att vi inte åter och åter under hela vår uppväxt tillsagts hur viktigt det är att behandla andra - inte minst tjejer - med respekt. Det är praktiken som åter och åter fallerat, med eller utan alkohol.

Vi tar det ett varv till. Nu med ännu större pinsam dokumentation att utgå ifrån och (förhoppningsvis) ännu större medvetenhet. Men "från snack till verkstad" är nog vad som mest av allt behövs nu.

Och ändå kan vi inte undvara snacket. Inte vi killar heller. (Allraminst vi).

fredag 20 oktober 2017

För 14 år sedan kom snön idag!

För 14 år sedan, när vi var nyinflyttade till Hälsingland och Bollnäs, kom den första snön idag! Det blev 20 cm och för min del 50 km på skidor under de 12 sista dagarna i oktober! Dylik oktoberskidåkning hade jag aldrig ägnat mej åt ens i norrbottniska Luleå! Jag insåg att vi hade flyttat till det verkliga vinterparadiset.

Sedan smälte alltsammans bort i november. Sic transit gloria mundi!

Vi hade i varje fall 3 minusgrader i morse.

Årets sista trattisar och några rödgula trumpetsvampar togs in under eftermiddagen. De tål någon enstaka frostnatt med upptining - men sen börjar de ruttna.

F.ö. hoppas jag att det blir många bra killsnack nu.

måndag 16 oktober 2017

Fruktansvärt i Mogadishu - men bra att det i varje fall blev en nyhet

Över 300 döda i sprängdåd i Somalias huvudstad. Ett fruktansvärt terrordåd även med somaliska mått mätt. Ett helt hotell pulvriserat. "Den kraftigaste och dödligaste attacken i Somalias historia". Eller även mätt med det mått vi européer brukar använda på dåd utanför västvärlden. Bra att det blev en rejäl nyhet även här, men så oerhört tragiskt att det inträffade. I detta land som försöker resa sej efter decennier av krigs- och terrorhärjningar.

tisdag 10 oktober 2017

Jesus, Che Guevara och Martin Luther KingJag brukar skoja med folk som tyckt sej se Jesus i diverse skuggbilder och annat: "Är du säker på att det inte var Che Guevara?" Och när Dietrich Bonhoeffer blev tillfrågad om hur Jesus såg ut, brukade han svara: "Han såg väl ut som en vanlig människa, som Adolf Hitler ungefär." (Jo, titta på bilder av Hitler när han förtjust leende klappar småbarn som kommer med blommor, så förstår du).

Det finns förstås vissa viktiga skillnader mellan Hitler och Jesus. Liksom mellan Che Guevara - som f.ö. var generationskamrat med Martin Luther King och blev lika gammal eller ung som han - och Jesus. Ändå funkar Che Guevara fortfarande som ikon i kretsar betydligt större och mer accepterade än Hitlers fan-club.

Men den kulten bör verkligen ifrågasättas, så här 50 år efter att Che sköts ihjäl i Bolivia. Han utvecklade enligt egen utsago en blodtörst och fick många - även demokratiska socialisters - liv på sitt samvete. Ändå kan man absolut säga att han var villig att riskera - och offra - sitt eget liv för att sprida revolutionen över världen och i första hand Sydamerika. Men vad hjälper offervilligheten och passionen för de fattiga om metoderna är vidriga?

Martin Luther King var generationskamrat till Che Guevara och blev lika gammal - eller ung. Nästa år är det 50 år sedan han sköts ihjäl.

måndag 9 oktober 2017

Samtal med Nordiska Motståndsrörelsen

Det finns goda skäl att neka Nordiska Motståndsrörelsen demonstrationstillstånd, särskilt vid stora folksamlingar som bokmässan i Göteborg och särskilt på judiska försoningsdagen. Tycker att rörelsen är fullt jämförbar med IS. Samtidigt kan de ju - som "förövningen" visade och som de lovat att göra i fortsättningen - sticka upp och visa sitt fula tryne på allmän plats när de finner det lämpligt, utan tillstånd men med stöd av den allmänna demonstrationsrätten.

Och visst är det knepigt när de som vid Hudiksvalls marknad bara står stilla och håller sin fana med den visserligen SS-belastade tyrrunan. Inte hojtar så mycket som "Landsförrädare" eller klistrar "Reserverad för landsförrädare" på lyktstolparna. Visst är det otäckt ändå, visst känner t.o.m. jag mej hotad (och vad ska då inte t.ex. judar känna), men onekligen var själva uppenbarelseformen rätt fredlig här i Hudiksvall.

Jag pratade med en av dem under parollen "känn din fiende". Han sa sej klart och tydligt vara emot demokrati. Det var ju ärligt åtminstone (men inte roligare för det). Fast han var samtidigt för folkstyre, vilket först kunde te sej som en form av språklig purism (demo-krati betyder ju folk-styre på grekiska), men man kunde ju ana vilka han räknade som "folk". Det fick mej att tänka på hur åtskilliga kommuniststater kallat sej "folkdemokratier" och APK-tanten i Norrbotten som sa: "Nån slags diktatur måste man ju ha - och då är det väl bättre med proletariatets diktatur än kapitalets."

Kanske jag är avtrubbad efter min uppväxt i norr. Men jag har hittills varit mycket böjd för att tillåta ganska mycket i den vägen - även om det känts just landsförrädiskt - och har aldrig trott på tyskarnas (i o f s historiskt begripliga) idé om att t.ex. förbjuda förnekelse av Förintelsen. Kan man förbjuda folk att vara knäppa? Samtidigt måste ju hot och trakasserier mot politiker, journalister, judar, homosexuella - NMR river tydligen med förtjusning ner Pride-flaggor - slås ner på med kraft. I vilken utsträckning utgör då NMR:s blotta uppenbarelse (eller IS/Daeshs) ett sådant kriminellt hot?

Svår fråga. Att tillåtas organisera sej utan att tillåtas visa upp sej blir ju en chimär, ungefär som åsiktsfrihet utan yttrandefrihet. Men vi måste hursomhelst ta ett samlat grepp nu på våra terror- och revolutionsorganisationer och inte ge vissa något slags "carte blanche" mer än andra.

lördag 7 oktober 2017

Trattisar från igår färska och på tork

Trattkantareller är ett av många tacksägelseämnen på tacksägelsehelgen. Den som skulle vara allas vårt "Thanksgiving" - hela Sveriges skördefest. Chesterton skriver: "Ateistens svåraste ögonblick är när han känner sig riktigt, riktigt tacksam - och inte har någon att tacka."

Svampar sprider f.ö. ett försonande skimmer över de regnigaste somrar. Sedan jag i vuxen ålder blev ivrig svampplockare kan jag glädja mej åt både torra och soliga (badvänliga!) OCH blöta och regniga (svampvänliga!) somrar.Andreas Holmbergs foto.

Hela Sverige kan inte leva - eller?

Läs Dagens Nyheters ledarsida från den 25 juli i år - och Katarina Östholms replik med samma rubrik. Intressant perspektivskifte - eller hur?

söndag 24 september 2017

lördag 16 september 2017

Yes - nu blir kyrka-stat-frågan valfråga 2018!

Bra - nu har både Ebba Busch Thor (partiledare) och Jakob Forssmed (vice partiledare) i Kristdemokraterna rutit ifrån mot det befängda systemet att politiska partier - därtill icke-konfessionella - vill sitta med och bestämma i en kyrkas beslutande organ!!! Håller de i den här frågan även under valåret 2018 kan det bli en riktig höjdarfråga som kan samla många från både de övertygat troendes och de övertygade ateisternas krets.

Jag hade ju hoppats på att min partiledare, liberalen Jan Björklund, skulle driva den här frågan, inte minst i ev regeringsförhandlingar med centern ("lämna kyrkan, annars..."!). Men denne nöjde sej med att twittra sitt stöd för FiSK, som ju därmed inte heller denna gång framstod som fullt så från partiet fria liberaler som de vill utmåla sej som...

Profeten Greider

Politiken lyser upp religionen, skriver Göran Greider i sitt försvar för socialdemokratisk styrning av Svenska kyrkan, och skolborgarrådet Olle Burell kallar honom "en profet i vår tid". Men det var då det grövsta! Så ogenerat och så avslöjande! Så fruktansvärt pinsamt för alla liberaler och socialister som trodde på en reell boskillnad mellan kyrka och stat!

"Profeten i vår tid" menar alltså att politiken lyser upp religionen när vi numera ogenerat prästviger präster (socialister?) som tror att Jesus har ruttnat och att det i varje fall inte skulle spela någon roll om hans skelett hittades - men vägrar folk från kyrkans egna väckelserörelser prästvigning! Så att samhällsstödd uppspårning och avlivning av foster med Downs syndrom (det blir knappt ens en nyhet när det nu sker ända fram till födelsen i Frankrike!) inte riskerar påtalas av en fri kyrka som verkligen tror på allas lika värde.

Greider har alldeles rätt i att det inte var bra alls när stat och kyrka gifte ihop sej förr i världen - och kyrkan via staten t.ex. kunde förbjuda folk att skiljas. Varför tycker han att det är bra att röra ihop stat och kyrka nu bara för att hans parti får bestämma, t.ex. att kyrkan måste viga om frånskilda hur många gånger som helst? Totalt principlöst. Det är ungefär som att tycka att demokrati är bra när jag får som jag vill men dåligt när jag inte får som jag vill. (Eller diktatur...).

Den ohemula politiska inblandningen utifrån "statstjänstemannaargument" har ju nu i 60 år misskrediterat kvinnliga präster (i min fru pastorns Equmeniakyrkan infördes kvinnliga pastorer redan 1950 utan några som helst politiska partier) och misskrediterar nu även det könsneutrala äktenskapet och iden att kyrkan liksom skolan ska lära identitetsosäkra och/eller bisexuella ungdomar att det inte finns någon särskild vits med att ha en pappa - inte med att ha en mamma heller - inte med man-kvinna-förbundet heller, som inte ens förtjänar ett eget namn.

Men handsken - och tärningen - är kastad. Nu blir det krig i kyrka-stat-frågan i riksdagsvalet 2018. Karin Pihls ledare i Expressen är tillämplig även på S, även om S mer än C gjort sej kända för att klampa in på den fria företagsamhetens och civilsamhällets område. Annie Lööf är ingen profet - och det är sannerligen inte Göran Greider heller.

torsdag 14 september 2017

Insändare i Ljusnan 12/9 2017

SKILJ PÅ KYRKOVAL OCH RIKSDAGSVAL!
Politiskt engagemang bör uppmuntras, inte bara vart fjärde år. Att inte vara medlem i något politiskt parti är att svika demokratin. Ja, att åka snålskjuts på den En förklaring till att Socialdemokraternas medlemskader på bara en generation minskat från över en miljon till mindre än 100 000 är visserligen att kollektivanslutningen 1991 äntligen avskaffades. Men även övriga klassiska partier har genomgått en liknande utveckling - eller snarare avveckling.
Istället för att på allvar engagera sig politiskt och långsiktigt utveckla partiernas ståndpunkter, har stora delar av svenska folket valt att bli passiv valboskap eller proteströsta på ett direkt otäckt parti som Sverigedemokraterna, som likt Vänsterpartiet kommer att få mycket svårt att fira ett 100-årsjubileum. Det är ju partier som inte bara har en del lik i garderoben - det har ju de flesta - utan som rent av haft sitt unika säljargument och själva sitt existensberättigande i extrema åsikter som rasism eller revolution med våld. Ironiskt nog har nog de som, kanske utan att själva vara rasister, valt att göra ett parti som Sverigedemokraterna till sitt språkrör snarast försenat den åtstramning av flyktingpolitiken man ville se. SD har ju varit så politiskt belastat - långt före järnrörsskandalen - att i det längsta ingen velat förknippas med dem och deras förslag.  
Men nu ligger SD:s valsedlar utlagda i massor av vallokaler i Svenska kyrkan! Bara det borde väl räcka för att folk ska förstå att alla politiska partier - inte bara SD - måste ut därifrån! Själva systemet att en kristen kyrka, eller vilken ideell organisation som helst, ska styras av rådande politiska majoritet är sjukt, oavsett om statsministern heter Jimmie Åkesson eller, vilket jag föredrar, Stefan Löfven.
Så gott folk: engagera er politiskt och rösta på politiska partier i valet 2018! Men årets septemberval är faktiskt ett kyrkoval, så rösta denna gång på någon av de helt fristående grupperna FK (Frimodig kyrka), POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) eller ÖKA (Öppen kyrka). Det är ju direkt tondövt, för att inte säga fatalt, att i kyrkan ställa upp som ett borgerligt alternativ. Och vi behöver förstås inte ett socialistiskt heller. Utan ett kyrkligt.
Andreas Holmberg, Iggesund

onsdag 30 augusti 2017

Läsning inför kyrkovalet

Läs Annika Borgs artikel Kampen om salighetsverket och Magnus Nilssons S kan inte svara om de bekänner sig till Gud. Båda artiklarna borde vara rejäla ögonöppnare för många.

tisdag 29 augusti 2017

Bra rutet, Erik - men snälla, skriv om det här i valrörelsen 2018 också!

Nu har DN:s ledarskribent Erik Helmerson inte bara pliktskyldigast utan med ett tydligt engagemang rutit ifrån mot de politiska partiernas inblandning i kyrkovalet. Men det brukar faktiskt DN, Expressen och Aftonbladet göra inför kyrkovalen. Problemet är att ingen bryr sej, allraminst S, C och SD.

Vad som skulle behövas är att denna fråga blir en stor fråga inför ett riksdagsval. Kyrka-stat-frågan, alltså. Och på respektive partikongresser - men det behövs nog ett rejält journalistiskt drev för att åtminstone S och C ska inse att detta inte kan fortgå.

Reclaim the church! Reformation 2017!

tisdag 22 augusti 2017

Trattisarna har kommit!

Igårkväll när jag var ute på svamppromenad hittade jag säsongens första "trattisar" (trattkantareller)! Bilden nedan är från Wikipedia, men ganska precis så här såg de ut och just så här många var de:

Cantharellus tubaeformis 1.jpg

söndag 20 augusti 2017

Svampmånad

Apropå livsmedel: Den 19 juli plockade vi säsongens första svampar, ett par stora björksoppar, i Lule. Under den följande månaden har vi på hemmaplan plockat: gula kantareller (som i år ploppat upp både här och där), rynkade tofsskivlingar (mormors nattmössor), stensoppar (Karl Johan), sandsoppar, äggsvampar, fårtickor, sillkremlor och gulkremlor - och idag kom Jonatan hem med en strålande fin och alls icke maskäten smörsopp.

Butterroehrling.jpg

Inga jättemängder varje gång, men lätt att hitta nåt gott till kvällsmackan. Och ovanligt fina och fasta exemplar av Karl Johan, som dock inte tillhör mina favoritsvampar. T.ex. kremlorna är med sin svaga beska mycket godare, tycker jag).

Vissa somrar verkar svampen maskäten så fort den kommer upp, men i år har det tydligen varit allmänt insektsfattigt. Dåligt för fåglarna, kanske, men bra för oss glada svampplockare.

Här en bild på Elias Magnus Fries, "svamparnas Linné" (1794-1878):

Elias Magnus Fries.jpg

Ja, varför ska barnen äta livsmedel som inte skulle godkännas om våra egna bönder producerade dem?

Nog måste man säga att det är tänkvärda aktioner som bönder på hugget bestått oss med de senaste åren. Det blir så klart dubbelmoral om man har högre krav på våra egna livsmedelsproducenter än på dem vi i praktiken handlar upp (billigare) mat ifrån.

lördag 19 augusti 2017

Khadaffis Libyen var inget paradis, men...

...varför hör vi så lite om dagens verklighet i Libyen. Skäms vi?

tisdag 15 augusti 2017

Baby impossible - Doktor Backlunds barn

All heder åt Katarina Strand Brodd, överläkaren och neonatalspecialisten som försöker rädda aborterade foster. Sällan har det väl framstått som så tydligt att målet med en provocerad abort i allmänhet inte är att "avbryta graviditeten" utan att döda fostret/barnet. Hon har ännu inte lyckats rädda något av dem - men visst är det rätt att försöka. Om jag förstår henne rätt kan 40% av de barn som föds i vecka 22 normalt räddas till livet. Och människovärdet kan knappast vara beroende av den omgivande tekniken eller av huruvida individen råkar vara önskad eller inte.

Katarina Strand Brodds insatser liknar påtagligt den fiktiva doktor Backlunds i David F Olsons bok "Baby impossible". Kanske dags att trycka om Olsons bok (på svenska "Doktor Backlunds barn", 1979)?

lördag 12 augusti 2017

Sicken tokfrans!

tisdag 8 augusti 2017

Pridefestivalen och valet i Kenya

Det är ett skäl till tacksamhet att även årets Pridefestival i Stockholm verkar ha kunnat hållas utan allvarliga incidenter eller terrorhandlingar. Även om polyseminarier, kinkykvarter och en del andra inslag sannerligen tål att diskuteras och kritiseras (den journalistiska och politiska närvaron brukar vara märkligt okritisk och närmast verka legitimera varje queert påhitt), är det onekligen ett gott betyg för vårt öppna samhälle att såväl Pridefestivaler, Jesusmanifestationer som 1 maj-demonstrationer fortfarande kan hållas runt om i vårt land, även om uppslutningen varierar.

Idag är det val i Kenya (där det ännu inte går att hålla någon öppen Pridefestival). Låt oss hoppas - och be om vi brukar - att också detta ska få gå fredligt till. För 10 år sedan gick det inte så bra, och många är oroliga för utgången även denna gång. Det är ju utmärkt att det nu hålls fria och demokratiska val på många håll även i Afrika (Mugabe i Zimbabwe tycks ju inte kunna avgå annat än med döden), men de måste ju också gå juste till och framför allt måste resultatet respekteras. (Det där hänger förstås ihop).

Hoppas!

lördag 29 juli 2017

Tål att tänkas på

Jens Liljestrand i Expressen skriver provokativt men tänkvärt. Nu är inte alla s.k. "konservativa" sådana, men Trump-typerna är alltför vanliga.

onsdag 26 juli 2017

Regeringskris pågår

Oavsett hur det slutar är Transportstyrelsens allvarliga dribbel med säkerheten bara sorgligt för vårt land. Om det förekommer politisk skadeglädje är det desto mer bedrövligt. Här är vi alla förlorare.

Men visst bör det utkrävas ansvar. [Emanuel Karlstens sammanfattning av SÄPO-rapporten är rent skrämmande läsning - men varför gick SÄPO inte direkt till statsministern?].

Och kanske vurmen för s.k. outsourcing eller utkontraktering behöver ifrågasättas rent generellt. (Där har faktiskt Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet en poäng).

Omvärlden måste reagera mera

Inte svårt att hålla med Anders Österberg. Det som händer i bl.a. Tjetjenien måste få ett slut. Har homosexualitet de jure avkriminaliserats i hela Ryssland ska det inte få förekomma att folk förföljs och t.o.m. dödas av det skälet.

Jfr vad jag skrev den 11 april om Dödsstraff i praktiken.

söndag 23 juli 2017

Centerpartiet med fingrarna i syltburken

Den 15/6 hade jag följande insändare i liberala magasinet NU:

Anders Myrsten i Mölle aktualiserar (NU nr 19) en sammanslagning av partiet Liberalerna med Centerpartiet. Mest tack vare det senare partiets opinionsframgångar tycks ju en sådan fusion kunna nå ca 20% av väljarna.

Samtidigt skrämmer kanske Centerpartiets framgångar i opinionen somliga liberaler i partiet Liberalerna (puh, förr kunde en skriva folkpartister!) som är rädda att bli marginaliserade i "Liberala Centerpartiet" eller vad det nu skulle heta. Och, framför allt, även om det kan vara sant som Myrsten skriver att Centern i vissa avseenden agerar mer liberalt än partiet som heter Liberalerna, är motsatsen ibland också fallet.

Ta inblandningen i Svenska kyrkan, t.ex., där Centern likaväl som Socialdemokraterna verkar ha fastnat med fingrarna i syltburken! Det borde vara omöjligt för ett liberalt parti som säger sej värna privat företagande och fria skolor att samtidigt sitta i någon ideell organisations styrelse. Och ännu omöjligare för vilket icke-konfessionellt parti som helst att vara med och styra en kyrka (det är lika otillbörligt vare sej det nu innebär gynnande eller missgynnande av kyrkan).

Om en fusion mellan L och C slutgiltigt kunde befria Svenska kyrkan från all direkt politisk inblandning, från s.k. liberalt håll åtminstone, vore det i sig en välsignelse och ett gott skäl till att slå ihop partierna.

Och häromdagen skrev Karin Pihl på samma tema i Expressen: "Annie Lööf ska inte predika politik i kyrkan." Eller som länken heter: "Annie Lööf är ingen religiös profet." 

Hoppas nu bara att det här blir en valfråga nästa år också! Förr lär ingen förändring ske!

lördag 1 juli 2017

Värnplikten tillbaka - gott nytt halvår!

Denna den 1 juli är en historisk dag - värnplikten återinförs! En god början på halvåret - gott nytt och god fortsättning tillönskas er alla!

(När kan man inte önska god fortsättning, förresten?)

PS. Nu ska jag cykla till ett bröllop i Långvinds kapell! DS.

onsdag 21 juni 2017

Årets ljusaste dag!

Sommarsolståndet!

Nu går vi mot varmare tider!

söndag 11 juni 2017

Theresa Mays valframgångar

Det brittiska valsystemet upphör aldrig att förvåna! Hur många mer än Lennart Sacrédeus har egentligen uppmärksammat att Theresa Mays Tories i nyvalet gick från 36,9 till 42,4%, det i procent räknat bästa valresultatet sedan Margaret Thatchers succéval 1983 och att valet troligen räddar Skottland kvar i unionen eftersom Tories ryckt fram även i Skottland, där nationalistpartiet förlorat mer än en tredjedel av sitt stöd. (Och då nämner Sacrédeus ändå inte att högernationalistiska UKIP gick från 12,6 till 1,8%!).

Att Tories trots sin procentuella framryckning ändå tappar mandat (medan Liberaldemokraterna går plus trots att partiet minskar!) beror främst på att Labour under Corbyn ökade ännu mer än Tories och åter blev ett mer jämnstort parti. Men i vårt valsystem hade aldrig en ökning av väljarstödet från 36,9 till 42,4% kunnat beskrivas som "ett katastrofval" för, låt oss säga, Stefan Löfven. Eller som folkets misstroendevotum mot partiledaren och statsministern.

Tack för perspektivet, Lennart Sacrédeus.

torsdag 8 juni 2017

James Comey vs Donald Trump

Ett mycket koncist och intressant dokument finns att läsa här.

tisdag 9 maj 2017

Hädelse att säga att muslimer får rösta på en icke-muslim?

Vad är det här för bullshit? Döma Jakartas guvernör Basuki Purnama till två års fängelse för att han sagt att även muslimer får rösta på honom? Är det påståendet blasfemi enligt islam? Och, som så vore fallet, motiverar det en fängelsedom? Ska "Ahok" rentav vara glad att han inte blev avrättad?

Vill bara påminna om att London har en muslimsk borgmästare, Sadiq Khan. Och att han knappast åker i fängelse om han uppmuntrar även kristna att välja om honom.

Världens största muslimska land har en del att bevisa, även om det naturligtvis var positivt att Basuki Purnama alls kunde väljas till guvernör. Uppenbarligen röstade en hel del muslimer på honom, så "felet" var tydligen att han sa att det var OK att göra så även vid valet därefter.

Nu sjunker Indonesien tyvärr som en sten i vår aktning.

lördag 6 maj 2017

Hylströmmen

Nu är det vår - även om gårdagens 20-gradiga temperaturer inte vill infinna sej idag. Så här års brukade vi när vi bodde i Bollnäs ta oss en utflykt till Hylströmmen i Voxnan (Ovanåkers kommun), men även i Iggesund kan man i a f titta på de här Youtube-filmerna från 2010 resp. 2012. 

"Låt sista älven som brusar i vår natur / brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur."

tisdag 18 april 2017

Från oss alla till er alla

...en riktigt GLAD PÅSK!

Påsken har bara börjat! Idag är det tredjedag påsk, men "påskserien" används i kyrkorna fram t.o.m. pingst! Påsken är alltså egentligen hela sju veckor lång!

Och idag har vi varit på konfirmandutflykt till Sköns krematorium. Skön plats i påsktid (inte bara ironiskt). I gamla gravkapellet fanns ett härligt "påskfönster" med texten: "Kristus är uppstånden!"

torsdag 13 april 2017

Konfessionella partiet Socialdemokraterna?

Det statsbärande partiet (S) bestämde sej i veckan för att ställa upp i ett evangeliskt-lutherskt trossamfunds interna val. Det är inte första gången heller. Skolor ska enligt partiets nya linje i skolfrågor inte få syssla med konfessionella saker. Men politiska partier - även uttalat sekulära som S - får göra det (och därmed rimligen också t.ex. SD)!

Eller är tanken att S ska göra med kyrkan som med skolan - försöka få bort alla konfessionella inslag?

I vilket fall som helst är det att göra bocken till trädgårdsmästare. Politiska partier - allraminst ett statsbärande som (S) - ska inte sitta i någon kyrkas eller annan ideell organisations beslutande organ! Det är rent principiellt och konstitutionellt betydligt sjukare än konfessionella friskolor! (Förstår inte ens Centerpartiet det?).

[Tillagt under eftermiddagen: Bl.a. kyrkoledaren Lasse Svensson och miljöpartisten Joakim Kroksson ger ganska dråpliga kommenterarer till Socialdemokraternas kongressbeslut. Tycker särskilt att tolkningen "Bort med allt religiöst från skolan och in med allt sossigt i det religiösa" var spetsig].

tisdag 11 april 2017

Dödsstraff i praktiken

Dödsstraff på att vara kristen i Egypten? Där är vi inte riktigt, även om det i den muslimska världen alltför ofta betraktas som ett brott som förtjänar döden att konvertera till kristendomen. Men dödligt hotade känner sej många kopter förståeligt nog idag, efter en helg då 44 miste livet i olika attentat mot palmsöndagsfirandet. En del har börjat förbereda sej för eller redan inlett en Exodus, ett uttåg ur Egypten, men det vore verkligen för bedrövligt om IS skulle lyckas stoppa den flertusenåriga kristna närvaron i Egypten, där de kristna faktiskt är ett ursprungsfolk (minns att islam inte uppkom förrän 600 år efter Kristus!), liksom den kristna närvaron drastiskt minskat i Syrien och Irak, delvis p.g.a. dåliga krigsstrategier från västvärlden men framför allt p.g.a. en förföljelse som militanta islamister trots Bush och Blair inte kan frånkännas skulden för. Jag har själv besökt både Markuskatedralen i Kairo och ett stort koptiskt kloster mitt ute i öknen (med goda skrifter om bl.a. bibelläsande av fader Matta el Meskeen)

Dödsstraff på att vara homosexuell i Tjetjenien? - ja, blir man inte bara i praktiken misshandlad och t.o.m. dödad utan har man som homosexuell inte ens lagens skydd (eller finns det två lagsystem, ett officiellt och ett shariainspirerat?), så är ju detta förfärligt i kvadrat (eller kubik) och något som omedelbart måste tas upp med Ryssland (som Tjetjenien ju fortfarande är en del av). Jfr de drakoniska lagar som var på väg i Uganda (de existerande icke att förglömma). Under tiden är det viktigt att inte bara Regnbågsfonden och "hbtq-communityt" utan vi alla - även kristna i Afrika och Östeuropa! - står upp för homosexuellas mänskliga rättigheter. Det finns saker som förvisso kan diskuteras, t.ex. huruvida det finns en "rätt" att adoptera barn eller att definiera om själva äktenskapsbegreppet. Men det finns också saker som inte borde behöva diskuteras, t.ex. rätten att slippa bli misshandlad eller levande begravd.

lördag 8 april 2017

Vårens präst

Solen har stärkts och luften mjuknat just före påskdagen. Men det är en kryptisk klarhet med en anda inte bara av nyhet utan av revolution. Det finns två stora arméer i det mänskliga intellektet som kommer att kämpa intill slutet om denna vitala punkt, huruvida påsken bör gratuleras för att den infaller under våren - eller våren för att den infaller under påsken. 

De enda två saker som kan tillfredsställa själen är en person och en berättelse - och t.o.m. en berättelse måste handla om en person. Det finns förvisso mycket mäktiga retelser och nöjen att finna i rena abstraktioner som matematik, logik - eller schack. Men dessa rent intellektuella nöjen liknar de rent kroppsliga nöjena. D.v.s., de är rena nöjen, även om de kan vara gigantiska; de kan aldrig genom en ren ökning av sej själva bilda lycka. 

En människa som just ska hängas kan njuta av sin frukost, särskilt om det är hennes favoritfrukost, och på samma sätt kan hon njuta av en diskussion med prästen om kätteri, särskilt om det är hennesfavoritkätteri. Men huruvida hon kan njuta av någondera beror inte på någondera - det beror på hennes andliga attityd till den följande händelsen. Och denna händelse är verkligen intressant för själen, eftersom den är slutet på en berättelse och (som vissa anser) slutet på en person.

Nu är detta en enkel sanning som, likt många andra, är alltför enkel för att våra vetenskapsmän ska se den. Och det är här de tar fel, inte bara om den sanna religionen utan om falska religioner också, så att deras uppfattning om mytologi är mer mytisk än myten själv. Jag drar mej inte för att säga att de tar helt fel när de t.ex. påstår att Kristus var en legend om döende och återupplivad vegetation, likt Adonis eller Persephone. 


Jag säger att även om Adonis var växtlighetens gud, har de fått hela idén om honom om bakfoten. Till att börja med är ingen tillräckligt intresserad av vissnande grönsaker som sådana, för att göra någon särskild mystik eller maskerad av dem, och alldeles säkert inte tillräckligt för att förklä dem till bilden av en mycket vacker ung man, som är något enormt mycket intressantare. Om Adonis förknippades med lövfällningen på hösten och vårblommornas återkomst, var tankeprocessen helt annorlunda. Det är en tankeprocess som uppträder helt spontant hos alla barn och unga konstnärer; den uppträder spontant i alla friska samhällen. Det är mycket svårt att förklara den i ett sjukt samhälle.

Människans hjärna utsätts för korta och märkliga tupplurar. Ett moln döljer förnuftets stad eller vilar på fantasins hav; en dröm som mörklägger lika mycket om den är ateismens mardröm eller avguderiets dagdröm. Och precis som vi alla har rest oss upp från sömnen med ett ryck och funnit oss själva säga någon mening utan mening, förutom i midnattens galna språk, så rycker den mänskliga tanken upp sej från sin dåraktiga trance med någon fullständig fras på sina läppar; en komplett fras som är komplett idioti. 


Olyckligtvis är det inte som med drömmeningen som vanligen glöms medan man tar på sej skorna eller sätter i sej frukosten. Denna meningslösa aforism, som uppfanns medan tanken sov, hänger fortfarande vid människans tunga och påverkar alla hennes relationer till förnuftiga dagsljusföreteelser. Alla våra kontroverser förvirras av vissa frastyper som inte bara är osanna utan alltid meningslösa - som inte bara är inadekvata utan alltid och genomgående oanvändbara. Vi känner igen dem överallt där en människa talar om “de starkastes överlevnad”, när hon bara menar “de överlevandes överlevnad” eller överallt där någon talar om att de rika “har sina insatser i landet”, som om de fattiga inte kunde lida av vanstyre eller militära nederlag, eller när någon talar om att “fortsätta mot framsteg och progression”, vilket bara betyder att fortsätta att fortsätta, eller när någon talar om “en regering bestående av det visa fåtalet” som om de visa kunde plockas ut genom sina pantalonger. “Det visa fåtalet” måste betyda antingen de få som dårarna anser visa eller de stora dårar som själva tror att de är visa.

Det finns ett stycke nonsens som moderna människor alltid finner sej själva säga, t.o.m. sedan de är mer eller mindre vakna, och som alltid irriterar mej speciellt. Det uppkom inom 1800-talets populärvetenskap och särskilt i förbindelse med studiet av myter och religioner. De brottstycken av svammel som jag syftar påyttrar sej ofta i formen “denne gud eller hjälte föreställer solen.” Eller “Apollo som dödar Python betyder att sommaren fördriver vintern.” Eller “Kungen som dör i slaget västerut är en symbol för solnedgången i väst.”

Nu skulle jag verkligen ha trott att t.o.m. de skeptiska professorerna, vars skallar är lika grunda som stekpannor, hade insett att mänskliga varelser aldrig tänker eller känner så. Betrakta vad som förutsätts i detta påstående. Det förutsätter att urmannen gick ut på en promenad och med stort intresse såg en storbrinnande fläck på himlen. Han sa då till urkvinnan: “Min kära, vi bör hålla tyst om detta. Vi får inte sprida detta. Barnen och trälarna är så smarta. De kanske upptäcker solen endera dagen om vi inte är väldigt försiktiga. Så vi kallar den inte ‘solen’, men jag ska rita en bild av en man som dödar en orm, och när jag gör det så vet du vad jag menar. Solen ser inte alls ut som en man som dödar en orm, så ingen kan rimligen förstå. Det kommer att bli en liten hemlighet mellan oss, och medan trälarna och barnen tror att jag är upphetsad av en storslagen saga om en slingrande drake och en brottande halvgud, kommer jag i verkligheten att avse denna fantastiska lilla upptäckt att det finns en rund gul skiva uppe i luften.”

Man behöver inte känna till mycket mytologi för att inse att detta är en myt. Det kallas vanligen “solmyten.” Naturligtvis var det alldeles tvärtom. Guden var aldrig en symbol eller hieroglyf som föreställde solen. Solen var en hieroglyf som föreställde guden. Den primitiva människan gick ut med sitt huvud fullt av gudar och hjältar, eftersom det är huvudets huvudsakliga användningsområde. Sedan såg han solen i middagens herravälde och i skymningens nöd, och han sa: “Det här är hur gudens ansikte skulle se ut när han hade slagit draken” eller “Det här är hur hela världen skulle blöda västerut om guden besegrades till sist.”

Ingen mänsklig varelse var någonsin så onaturlig att hon dyrkade Naturen. Ingen människa, hur anlagd hon än (liksom jag) må vara för fetma, dyrkade någonsin en man så rund som solen eller en kvinna så rund som månen. Ingen människa, hur attraherad hon än må vara av konstnärlig besjälning, trodde någonsin verkligen att dryaden var lika mager och stel som trädet. Vi människor har aldrig dyrkat Naturen, och skälet är verkligen mycket enkelt. Skälet är att alla människor är övermänniskor. Vi har tecknat vår egen bild på Naturen, liksom Gud har tecknat sin bild på oss. Vi har sagt åt den enorma solen att stå stilla; vi har fixerat den på våra sköldar. Och när det fanns stora naturkrafter vi för tillfället inte kunde kontrollera, har vi tänkt oss storslagna varelser i mänsklig gestalt som kontrollerar dem. Jupiter betyder inte dunder. Dunder betyder Jupiters marsch och seger. Neptunus betyder inte havet; havet är hans, och han gjorde det. Med andra ord, vad hedningen verkligen sa om havet var “Endast min fetish Mumbo kunde resa sådana berg ur blotta vattnet.” Vad hedningen verkligen sa om solen var: “Endast min farfarsfar Jumbo kunde förtjäna en så strålande krona.”

Angående alla dessa myter är min egen position ytterligt och även sorgligt enkel. Jag säger att du inte kan förstå en enda myt förrän du har funnit att en av dem inte är en myt. Pumpspöken betyder ingenting om det inte finns riktiga spöken. Förfalskade sedlar betyder ingenting om det inte finns riktiga sedlar. Hedniska gudar betyder ingenting, och kommer aldrig att betyda någonting, för dem av oss som förnekar den kristne Guden. När väl en gud erkänns, om än en falsk gud, börjar Kosmos veta sin plats, som är andrahandsplatsen. När det väl är den verklige Guden faller Kosmos ner inför Honom, och erbjuder blommor i vårens tid liksom eldar i vinterns.

“Min älskling är som en ros” innebär inte att poeten prisar rosor under bilden av en ung flicka. “Vem är månen och kungen på min himmel” betyder inte att Julia uppfann Romeo för att göra månens rundhet rättvisa. “Kristus är Påskens Sol” betyder inte att bedjaren prisar solen under emblemet Kristus. Gudinna eller gud kan klä sej i vår eller sommar; men kroppen är mer än draperingen. Religionen tar nästan vanvördigt på sej naturens dräkt, och kristendomen har verkligen gjort det lika bra med snön till jul som med snödropparna på våren.

Och när jag ser över de solbelysta fälten vet jag i mitt innersta att min glädje inte bara är en glädje över våren, för våren ensam, som alltid försvinner, vore alltid vemodig. Det finns någon eller något som går där, för att bli krönt med blommor. Och min glädje ligger i ett löfte som ännu är en möjlighet - och i de dödas uppståndelse.


G.K.Chesterton ur “A Miscellany of Man”, råöversatt 2001 A.H. - men läs originalet om ni får tag i det!

Fy farao igen!

Visserligen blev de rent fysiska skadorna på stockholmska Drottninggatan i Uppland igår bara av ungefär samma omfattning som vid Siksjön i Härjedalen i söndags. Men det är ju - vad han än kan bli åtalad för - ingen som tror att chauffören från Bergkvara buss avsiktligt välte bussen för att döda och skada ungdomarna.

Så det hemska och skräckinjagande är ju framför allt att "chauffören" på Drottninggatan ville döda och skada med avsikt. Döda - men också injaga skräck.

Det första målet lyckades han väl så där med. Det blev ju ingen massaker i stil med den i Nice, med 84 döda och över 200 skadade, och det får vi trots allt vara tacksamma för.

Men det andra målet verkar han ha uppnått ändå. Det är ju det som är själva terrorn.

måndag 3 april 2017

Fy farao!

Ska man inte kunna ha en judisk förening i min födelsestad Umeå (eller annorstädes) utan att utsättas för nazisthot tills man lägger ner, och kanske senare ändå?

Fy farao! Förskräckligt! Fasansfullt!

Hur förebygger vi att detta sker på fler orter? Jag vill inte tro att nazisterna är så många (än), men hur stoppar vi dem?

Bra att Ygeman markerar. Jag utgår från att Umeås kommunalråd också förfäras (inte bara för kommunens images skull). Det är inte OK alls att judiska föreningar blir så hotade att de inte kan verka öppet!

söndag 2 april 2017

Ett memento för liberaler

Jakob Rudenstrands artikel i Dagen bör inte negligeras. Allra minst av liberaler. Både för sakinnehållets skull och för att den är ovanligt välskriven. Ett utmärkt diskussionsunderlag.

onsdag 29 mars 2017

Ett historiskt brev från 10 Downing Street

Theresa May skriver ett fint avskedsbrev till Donald Tusk.

Bye bye, Britain!

tisdag 28 mars 2017

Från vinter till vår

Mars började med en rejäl vintervecka med åtskilliga minusgrader, i varje fall på nätterna. Efter sportlovsveckan i Luleå åkte jag och barnen den 11 mars skidor några varv runt Långtjärn - på isen, alltså - och grillade korv vid det nyuppförda vindskyddet där.

Men så kom våren, särskilt fr.o.m. vårdagjämningen den 20 mars och min födelsedag den 22 mars, och nu den 26-27 mars gick temperaturerna på eftermiddagen nästan upp till 15-gradersstrecket (i Uppsala blev det t.o.m. 20 grader, varmaste marstemperaturen där sedan mätningarna startade!).


onsdag 1 mars 2017

Askonsdag

Idag är det askonsdag och påskfastan börjar. Det är 40 fastedagar fram till påsk (söndagarna är fest!). Men hur en fastar är i kristen tradition vars och ens ensak. Inget att skämmas för. Inget att skryta om, heller. Det handlar både om att välja bort - och att just därför kunna välja till något.

Glad fastetid, oavsett om du fastar och/eller bekänner dej som kristen. Och god ny månad!

lördag 25 februari 2017

Underbar vinterdag

Efter måndagens och onsdagens snöfall (1 resp. 3 dm) var det riktigt bra med snö i skogarna, så både skoteråkare och skidåkare - d.v.s. jag och barnen - kunde samsas om utrymmet på vägen till Långtjärn, där det för någon vecka sedan byggdes ett vindskydd med grillplats (som något slags kompensation för förra veckans skövling av Sjöbyttebäcken och Skogvaktarforsen, åtminstone som jag själv upplevde det). Strålande sol, gnistrande snö och ett par minusgrader - kan det bli bättre?

Förutom åkningen till och från tog jag en vända runt sjön medan elden falnade till korvglöd. Jonatan klöv några klampar på huggkubben bakom vindskyddet, Staffan agerade eldningsmästare och Hanna dokumenterade med sin kamera.

tisdag 14 februari 2017

De ofödda kunde knappt ha fått en sämre försvarare

Ja, Ceausescu var väl en obehagligare abortmotståndare. Men mansgrisen Donald Trump ger verkligen abortmotståndet - liksom republikanska partiet i stort - just det "ugly face" som så ofta framstått som en karikatyr.

Säga vad man vill om teapartykvinnan och tidigare vicepresidentkandidaten Sarah Palin, men som kvinna och mor till ett barn med Downs syndrom hade hon haft en något annorlunda ingång i debatten. Likaså tidigare presidentkandidaten Rick Santorum med dottern Bella.

Men nu är det Trump som sätter bilden, och en man som han snarare komprometterar än skapar förståelse för de någon gång något mindre dåliga idéer han har. Dock är ju ingenting bra bara för att Trump är emot det. (Och vice versa).

söndag 12 februari 2017

Vintersim och så

P.g.a. förkylning med tredagarsfeber verkar målet att simma 10 km också i februari skita sej. Och då simmar jag ju ändå inomhus så här års (tro det eller ej!). Någon världscuptäving i vintersim är jag inte anmäld till, inte ens till den i Skellefteå. Lite nyfiken på hur långt de simmar i Skellefteälven - det är ju allom bekant att vatten faktiskt inte blir kallare än 0 grader (i flytande form) och att det därmed går bra att doppa sej och ta några simtag oavsett årstid. Men inte kan ens en ryss vara i särskilt länge utan att riskera livet. Så hur många 100 m simmar vintersimmarna egentligen?

Och jag räknar förstås med att det står en väl uppvärmd bastu och väntar på de tävlande efteråt ;o).

torsdag 9 februari 2017

Det gäller att stå på sej

Jag tror inte att Anna Kinberg Batra personligen är vidare värst förtjust i Sverigedemokraterna. Jag tror att hon upplevde ett tryck inifrån partiet att inkludera SD i samtal och förhandlingar. Ungefär som (utan alla jämförelser i övrigt) Mona Sahlin i början av 2000-talet tvingades inkludera Vänsterpartiet (i regeringsunderlaget t.o.m.!), fast alla förstod att det egentligen inte var hennes egen idé.

Av detta och av Moderaternas fall i opinionen kan man nog lära att det är klokt att inte vara för ödmjuk som partiledare. Det en inte tror på ska en inte gå med på, och försöker folk pressa fram en kursändring är det bara att ställa kabinettsfråga: "Blir det så här så avgår jag".

onsdag 8 februari 2017

Johannes Forssberg hejdar drevet

Heder åt Johannes Forssberg på Expressen som lyckats ta ett steg åt sidan och reflektera kring hur debatten kring samvetsfrihet för barnmorskor (och andra) egentligen förts i detta land på senare tid. Och hur Ellinor Grimmark behandlats som person. Bra att du tog dej tid och plats att reflektera kring detta, Johannes!

Joel Halldorfs ledarartiklar i ämnet i tidningen Dagen går heller inte av för hackor. Varken den från mars 2015 eller den från februari 2017.

lördag 4 februari 2017

Trump ångar på

Trodde president Trump verkligen att han kunde bete sej hur som helst och bestämma vad som helst bara för att han blivit president? Har han ingen koll alls på Montesquieus maktfördelningslära, som ligger till grund för den amerikanska konstitutionen (och många andra)?

Trump gör sej bara löjlig. Den så kallade presidenten Trump, alltså.

USA:s konstitution går inte av för hackor! Skulle en domstol i Ryssland kunna eller våga anullera ett dekret från Putin?

Fin insats av Älgräddningen

Bra av Läkarförbundet

Läkarförbundet säger nej till aktiv dödshjälp, men ja till förstärkt palliativ vård. Tack, Heidi Stensmyren och Elin Karlsson!

Skulle politikerna ändå, med stöd av folkviljan, införa aktiv dödshjälp, så antar jag att frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal kommer att aktualiseras ännu en gång - och då med fler öppna förespråkare än i fallet med Ellinor Grimmark och Linda Steen.

onsdag 1 februari 2017

Homofobi är verkligen ruskigt

Om någon tvivlat: homofobi är en förfärande realitet. Inte bara i Australien.

tisdag 31 januari 2017

Ulf Karlssons memoarer

Kanske det här är nästa memoarer att läsa? Tror inte att de är någon kopia av Jonas Helgessons Ett CP-bra liv, bara för att en förlossningsskada spelar viss roll även här. Bandyintresset verkar de t.ex. inte ha gemensamt, men många här i Hälsingland skulle definitivt "gå igång". Men tacksamheten över det liv som blev är lika tydlig - mot de fåkunnigas odds.

lördag 28 januari 2017

Viktigt att minnas Förintelsen även idag

Även om det är bra med särskilda minnesdagar - för särskilt aktualiserande - är det viktigt att hålla minnet levande även övriga dagar på året. Även idag och i morgon, alltså.

För judarnas skull - och för allas skull. "Människovärdet vi fordrar tillbaka."

fredag 27 januari 2017

101-årig S:t Olof predikade i Uppsala i söndags

Ja, nog är han still going strong, förre kyrkoherden i Gävle Heliga Trefaldighet. Han är ju på väg att slå t.o.m. den legendariske, ävenledes rekordartade Carl Adolf Murray (som jag hörde hålla föredrag vid både 98 - på Undersvik - och 99 års ålder - i Gästrike Hammarby).

På 75-årsdagen av sin prästvigning predikade han i S:t Ansgars kyrka i Uppsala. Tydligen predikade han där även i söndags och är på gång med en ny bok.

Svenska kyrkans äldste yrkesaktive präst förtjänar enligt min mening epitetet S:t Olof betydligt bättre än en viss norsk krigarkung, som Andrén hållit föredrag åt och som givit namn åt Njutångers kyrka och församlingsgård.

Men allt av nåd. Soli Deo Gloria.

Bra skrivet av Elisabeth Sandlund och Linda Alexandersson

Starka skribenter på Dagen! Elisabeth Sandlund skriver klockrent om samvetsfrihet för barnmorskor (och andra!) och Linda Alexandersson lika uppfordrande om domedag för konvertiter. Läs och begrunda - och sprid!

måndag 23 januari 2017

NATO med Trump

Jag brukar njuta mer av Guillous debattstil än hans åsikter, men här har han definitivt en poäng: ett medlemskap i ett NATO under "ÖB" Donald Trump känns mindre aptitligt än någonsin tidigare. Även för en som tillhör Liberalerna-partiet.

lördag 21 januari 2017

Kyrkovalet 2017

F.ö. måste Socialdemokraternas tillbakagång och Sverigedemokraternas framgångar leda till att Svenska kyrkan skils från staten på riktigt. Ut med de politiska partierna ur Svenska kyrkan!

Reclaim the church! Reformation 2017!

Tillägg: Sossarna ska inte säga något

Jag är glad att Annie Lööf och Jan Björklund fortsatt markerar distans till Sverigedemokraterna. Men jag vill - i tillägg till föregående bloggpost - konstatera att Socialdemokraterna i decennier regerade Sverige som minoritetsregering med stöd av ett otäckt kommunistparti (som dock aldrig släpptes in i regeringen, men i alla fall). Så att så länge Moderaterna inte direkt bildar regering med Sverigedemokraterna är det ytterst tveksamt om Socialdemokraterna har någon större rätt att brösta sej. De borgare däremot som kritiserat beroendet av VPK/Vänsterpartiet bör passa sej noga för att sylta in sej i en liknande relation med ett parti med liknande extremistisk bakgrund. Då är såväl DÖ som en s.k. stor koalition bättre lösningar. På intet sätt optimala men i rådande läge bästa möjliga.

Om Kinberg Batras utspel häromdagen

Vansinne. Det finns ingen som helst anledning att respektera SD mer bara för att de blivit större. SD får ta över när de uppnått 51%, det är en annan sak. En stor koalition som utestänger både vänstern och sverigedemokraterna framstår alltmer som enda lösningen, så länge SD inte uppnått 51%.

Ja men då växer ju SD ännu mer så att de uppnår 51%? Kanske det - men troligen inte. Inte ens superpoppisen Hitler - OBS utan alla jämförelser i övrigt!!! - uppnådde egen majoritet i något fritt val. Men Danmark visar att såna där partier växer både av utfrysning och insläpp i värmen. Vi kan inte låta dem vara med och regera - eller förhandla fram förslag de är villiga att rösta på - bara för att de inte ska få vara med och styra Sverige; det blir en contradiction in terms. Vi borde inte ens ha låtit Björn Söder få en talmanspost. Ingen lag tvingade oss till det, det var bara kutym. Och vad SD själva anser om skick och sed visade de ju vid budgetomröstningen...

Kanske jag är präglad av mina studier i Lund på 90-talet, då "Skända inte din ras"-retoriken levde kvar men SD-grabbarna märkligt nog fann för gott att ansluta sej för att göra SD till ett värdekonservativt parti (fan trot). Nu har det ju blivit mer av "Skända inte din kultur"-retorik, men jag hoppas verkligen att varken V eller SD någonsin får sitta i en svensk regering. Inte för att Batra öppnat för det sistnämnda, men det är illa nog att det inte gick att på hederliga människors vis stå fast vid en överenskommelse (DÖ), som ingicks under ytterst högtidliga former på fullt demokratiskt vis. Så länge SD inte har några vänner eller själva sprängt 50%-vallen kan de inte kräva något som helst inflytande över politiken.

Dominoeffekten

Yttrandefrihet och försäljningsfrihet

Tänk att det tydligen ska vara så svårt att fatta vad yttrande- och tryckfrihet (och försäljningsfrihet) innebär - och vad den inte innebär! Läs gärna både denna text och denna! Och tänk lite själv så blir det bra, ska du se!

onsdag 18 januari 2017

5200 meter

Har nu simmat över en halvmil hittills i år. Målet är 10 mil under 2017 och lika långt på skidor (minst). Vi får väl se hur det går, än så länge har jag bara åkt 4 km skidor (mest på havsisen ;o)

lördag 14 januari 2017

Släng utan slit dagen efter Tjugondedag Knut

I går for julen ut. I varje fall i princip - det hänger kvar rätt många stjärnor och ljus hemma fortfarande, och t.o.m. granen står kvar några timmar till.

Men visst kan man fundera en del över glödlampan i Livermore och planerat åldrande...

TILLVÄXT ÄR BRA FÖR MILJÖN trumpetade Liberalernas (dåvarande Folkpartiets) affischer ut vid gamla E4 2014. Är det sant i somliga fall, så nog är det en sanning med mycket stor modifikation.

F.ö. har jag nu simmat 3600 m i januari. Och mitt på dagen for jag och barnen ut på havet och åkte någon kilometer skidor (till Norrbotten, faktiskt!). Fint solväder men underlaget var isigt och knöligt.

tisdag 10 januari 2017

Möte med Liberalerna och tankar om röstplikt

Ett inspirerande styrelsemöte i Hudiksvalls-liberalernas lokal med planering av vårvinterns aktiviteter fick mej att tänka till.

Jag vill starkt uppmana dej som läser detta att gå med i något politiskt parti, om du inte redan har gjort det! Annars kommer jag helt seriöst att överväga lagstiftning mot dej och andra demokratiskolkare. Inte plikt att gå med i just Liberalerna (DET vore verkligen inte liberalt ;o), men plikt att som medborgare bli medlem i NÅGOT politiskt parti!

Eller, OK då, åtminstone plikt att gå och rösta på valdagen (om så vore blankt). Vi har ju skolplikt och vissa vill utan att skämmas återinföra värnplikten (den militära). Så varför inte också en demokratisk värnplikt för myndiga medborgare? Kom ihåg att i antikens Aten löpte åtminstone varje fri man risken att genom lott bli utsedd till "talman" o dyl.

Jodå, jag har länge påpekat att det är diktaturer som brukar ha det högsta valdeltagandet. Men det hjälps inte att åtminstone idén om röstplikt bör övervägas (även om inte just Liberalerna skulle tjäna på den, särskilt inte om just Liberalerna drev igenom saken). Att som medborgare ha vissa skyldigheter gentemot samhället (t.ex. skyldigheten att betala skatt även om man tycker att den är för hög!) är ju i grunden allmänt accepterat, och jag kan inte för mitt liv begripa varför det skulle vara mer tillåtet att skita i politiken än i annat som rör vårt gemensamma goda.

Vad säger du?

söndag 8 januari 2017

Simning och skidåkning

Idag efter högmässan (som handlade om när Johannes döparen döpte Jesus i Jordan) blev jag och barnen badsugna och tillbringade halvannan timme på Iggesunds simhall.

Nu har jag sammanlagt summit 1750 m i januari. Lite längre än jag åkt skidor, faktiskt.

Men nästa gång blir det skidor igen.

lördag 7 januari 2017

Soligt och varmare

Andreas Holmbergs foto.

Det var med stor glädje jag konstaterade att det nu åter var möjligt att åka skidor (det blev ju bara 20 km i november) p.g.a. ett par decimeter snö och lämplig temperatur (vid -24 spelar dom ju inte bandy ens i Kalix). Så vid 14-tiden i eftermiddags såg det ut så här (det blev bara halvannan kilometer idag, men vaddå - nu är man igång!).

Klockrent, Omar Makram!

En asylsökande exmuslim, Omar Makram, ger ett klockrent svar till Kahin Ahmed (M), som kritiserat Hanif Bali (M) för hans uttalanden om profeten Muhammed  - som om Bali därmed på något sätt kränkt några som helst mänskliga rättigheter!

Lysande. Klockrent skrivet, faktiskt. Tack, Omar!

torsdag 5 januari 2017

24 minusgrader!

Inte för att det jävar klimathotet - men det kändes på något vis skönt att vakna upp till 20 minusgrader i morse. På jobbet inne i centrum var det visst bara 14 minusgrader mitt på dan, men nu visar termometern här hemma -24 grader!!! Voj voj! Vinterns kallaste vecka hittills (-42 grader i Maunu norr om Karesuando!).

Men det är bra för isarna!

onsdag 4 januari 2017

Klockan klämtar för klimatet

Även om snön äntligen kom tillbaka (nästa två månader sedan det gick att göra skidspår) tycks det som om klockan klämtar för klimateat. Intressant att Rockefellers nu själva dissar Standard Oils arvtagare Exxon. Oljeindustrin och vi med den står verkligen med byxorna nere nu. Att riskera hela planetens klimat för kortsiktiga fördelar - usch och fy! Men de tycks förvisso ha övertygat Donald Trump. Och utrikesminister in spe Rex Tillerson, förmodar jag.

Å andra sidan - varför åkte jag inte skidor till jobbet idag på den fina nysnön utan tog dieselbilen?

tisdag 3 januari 2017

Och så kom snön

Efter en härlig skridskotur ute på Byfjärden med Hanna och Jonatan - och sjömansbiffsmiddag med Sigrid och Roland - kan vi nu se att snön återkommit i något större mängd (cm snarare än mm). Så det blir kanske skidor imorgon istället för skridskor?

Sen tror jag, apropå Börshajen Andra, att börsen alltid kommer att vara något av ett lotteri och att det inte alltid går att bli miljonär där. Några förlorar. Men om man ändå tänker riskera sina pengar, är det samhällsnyttigare att lägga dem på börsen än på Miljonlotteriet och Postlådskotteriet (som nån kallade det idag ;). Det är min fasta övertygelse. Sen finns det ju företag och företag, förstås...

Heja Andra Börshaj!

Nej, hon heter Andra Farhad, är 23 år och VD för Börshajen AB. Under 2016 kom den okända förortstjejen - som gubbarna förstås trodde var en kille - ut som framgångsrik investerare och rådgivare. Och arbetsgivare. Waw! Bra jobbat, Andra!

måndag 2 januari 2017

Grattis på födelsedagen, Stig-Arne Söderberg!

Så här på Svea-dagen, den 2 januari, vill jag gratulera "Mannen med hjälmen", Stig-Arne Söderberg, som tillsammans med Kicki Danielsson måste vara Bollnäs´ kändaste person, med att återpublicera den trevliga intervjun ur "100 höjdare" - pinsamt bara att den infällda kartan placerar Bollnäs någonstans i trakten av Göteborg (Bollebygd?):Från våra 9 år i Bollnäs kommer jag så väl ihåg hur jag i början ryckte till av rädsla och obehag varje gång "mannen med hjälmen" uppenbarade sej bakom ett gathörn eller en häck - medan jag efter några år inte reagerade alls på hans besynnerliga uppenbarelse. Vi brukade heja på varann, men tyvärr initierade jag aldrig något samtal. Höjdaren Ludde i kojan i Vallsta pratade jag med några gånger, men aldrig med Stig-Arne. Nå, chansen finns fortfarande.

söndag 1 januari 2017

Gott Nytt År!

Ja, ett riktigt gott 2017 önskas er alla!

Mellan högmässan i Njutångers kyrka och nyårsgudstjänsten i Missionskyrkan drog jag och barnen på pimplingsstråt till Långtjärn, där det provborrades flitigt. Ingen fisk blev det, men glada skratt och språng på den mer än 20 cm tjocka, nyss något snöpudrade isen som gick utmärkt bra att glida på även utan skridskor. Mulet och någon enstaka minusgrad.