torsdag 30 juni 2011

Strandskyddet berikar fler

(insändare till Ljusnan den 29 juni, publ. 1 juli):

Efter en midsommarhelg vid flera sköna hälsingestränder vill jag ge en näckros var till de politiker som enligt Ljusnans rapportering samvetsgrant ser till att strandskyddsreglerna följs här i Bollnäs kommun.

Lagar och förordningar kan dock ändras med tiden. Och jag tycker nog därför att både de som öppet vill luckra upp strandskyddet och de som mer pliktmedvetet hänvisar till de bestämmelser som gäller (särskilt om de är socialliberaler) tydligare borde erkänna strandskyddets fördelningspolitiska fördelar. När nu faktiskt inte alla har råd med egna sommarhus eller utlandssemestrar.

Strandskyddet gör ju oss alla till små grevar och baroner, fria att utan onda ögon på oss ströva omkring eller bara sitta och njuta av naturens allra vackraste vyer. Att vår, sommar eller höst följa vattenanknutna älgstigar eller mer människoupptrampade strandpromenader hör till årets höjdpunkter. Och när vattnet fryser blir ju strändernas avlånga "allmänningar" bara ännu bredare.

Det påstås att Norrland är så glesbefolkat att strandskyddsreglerna närmast skulle vara fåniga här. Men som bror och följeslagare till två fritidsfiskande vattenvänner har jag ända upp i Norrbottens kustland åtskilliga gånger känt olust över att det fria strövandet längs en älv-, sjö- eller havsstrand plötsligt nästan känns som hemfridsbrott. Om man inte på dessa ställen tar en rejäl runda upp i skogen, förstås.

Vid strömmande vatten och tillrinningskänsliga sjöar bidrar ju strandskyddets 100-metersgräns dessutom starkt till att minska risken för översvämningsrelaterade vattenskador. De undantagsbestämmelser som redan finns räcker gott.

Därför ska vi inte bara följa strandskyddets bestämmelser av plikt, utan erkänna att det berikar många fler (även bland våra vänner djuren!) än de som har råd att köpa och bebygga en strandtomt - och som därför ibland kräver lite mer strandrättigheter än andra människor.

"Ja, vårt land är Hälsingland
Hälsingland med sjö och strand,
ja, vårt land, vårt land är Hälsingland".

Andreas Holmberg
socialliberal
Bollnäs