onsdag 27 oktober 2010

Skratta och gråt!

Nej, det är visst inte din snorre han menar, lärarkandidaten som Maciej Zaremba menade i sin underbart knäckande kulturartikel om svenska för invandrare m.m.! Gör Zaremba till minister - nej, de är redan för många, men till läromedelsförfattare!

Och om bemötandet av Sverigedemokrater och andra har han skrivit en nästan lika tänkvärd artikel. Leve Zaremba! Tack för att du finns!

Gärna omval i Värmland, Halland och Göteborg

Det ska bli intressant att höra hur det blir den 17 november: Om valprövningsnämnden kommer fram till att det ska bli omval i tre valkretsar eller ej. Att valmyndigheten - som ansvarat för valet - avråder är inte särskilt märkligt, men beskedet om tre veckor kan bli det motsatta. Lyssna alldeles särskilt på Gunnar Falkemarks intressanta resonemang!

måndag 25 oktober 2010

Smaka på soporna!

Så sjukt! Se Uppdrag Gransknings program "Smaka på soporna"om du inte redan har gjort det! (Tittbart till den 23 november). Att vi slängde 1/4 till 1/3 av maten visste jag sedan förut, men 2/3!!!!!

tisdag 12 oktober 2010

Underbart - en präst som avslöjar hyckleriet i statskyrkofrågan!

Jag finner inte ord för den glädje som bemäktigar sej hela min varelse när jag läser kyrkoherde Per Kristianssons debattartikel på DN Debatt. Jag har länge förtvivlat frågat mej varför inte fler präster inom Svenska kyrkan själva ryter ifrån mot det hyckleri som råder, när man påstår att Svenska kyrkan sedan 10 år tillbaka är fri från staten - och ändå fortfarande styrs av de politiska partierna!

Nu låter en präst höra sej i den breda offentligheten. Inte en dag för tidigt. Och inte ett ord för mycket. Det skulle glädja mej oerhört om präster, politiker och missionsföreståndare nu kunde komma med ett kraftfullt instämmande till detta positiva och konstruktiva förslag.

måndag 11 oktober 2010

Verner von Heidenstams dikter

Politiskt ger jag inte mycket för Verner von Heidenstam. Inte för Norges Knut Hamsun heller. Det hindrar inte att båda hör till Nordens största diktare (vad Göran Hägg än säger!). Och nu finns Verner von Heidenstams Dikter i blädderbart skick på www.archive.org - en sann bok- och lyrikupplevelse!

(Till mina favoriter hör Gullebarns vaggsånger I-V; en fantastisk blandning av nonsensvers och centrallyrik).

Nej till KUB-testet av etiska skäl

Man kan faktiskt som landsting avstå från att erbjuda KUB-testet. T.ex. Hallands läns landsting gör det med en fullt relevant hänvisning till alla människors lika värde och att inga - t.ex. barn med Downs syndrom - ska stämplas som mer oönskade än andra. Intressant diskussion och även personliga erfarenheter verkar ligga bakom.
Ändå tycker jag att fosterdiagnostik i sej själv inte behöver vara något problem (bortsett från den något ökade missfallsrisken i somliga fall). Att i förväg veta att barnet har Downs syndrom borde rimligen lika gärna kunna förbättra mottagandet som försämra det. Att avliva eller uppliva är och förblir ett moraliskt val; själva kunskapen är - eller borde vara - etiskt neutral.
Etiskt neutralt är däremot inte vad man väljer att lägga pengar på, eller underförstådda motiveringar till detta, så visst kan och bör KUB-testerna ifrågasättas. Särskilt som antalet födda med Downs syndrom halverades på 2 år i Danmark sedan testerna infördes 2003 (och där nästan alla som får veta om syndromet i förväg verkligen också gör abort). Att detta resultat beskrivits som en medicinsk framgång är extra stötande. Visst stinker det rashygien.
Jfr diskussionen kring information om XX- eller XY-kromosomer...

lördag 9 oktober 2010

Brittsommardag i Bollnäs. 10 grader.

Brittsommardag i Bollnäs. 10 grader.

onsdag 6 oktober 2010

Vedträt i flocken

Inte illa av Eva Brunne att lyckas "predika ut" Sverigedemokraterna - kasta ett vedträ i flocken så tjuter den som blir träffad!

En annan sak är att själva riksdagsgudstjänsten, medverkande katolik och missionare till trots, är en märklig rest av det statskyrkosystem som bara Sverigedemokraterna säger sej vilja ha kvar...

måndag 4 oktober 2010

Härligt att se timmerlass på järnväg!

Härligt att se timmerlass på järnväg!

fredag 1 oktober 2010

Tänkvärd undersökning av Bengt Held om heteronormativitet

Läs ännu ett intressant och informativt inlägg av Bengt Held:

Ordet heteronormativitet är, precis som ordet homofobi (som ofta används som synonyma begrepp), så gummiartat att jag kan förstå om de politiska partierna inte vill använda det som beteckning på sin egen inställning eller t.o.m. säger sej bekämpa den. Ibland påstås ordet innebära okunskap om att somliga är homosexuellt orienterade. Men om man med ordet heteronormativitet - och observera Bengt Helds nyanserade försök till definition! - menar åsikten att det är en fördel för ett barn att, allt annat lika, ha både en pappa och en mamma, eller att man även i framtiden ska kunna ha skilda dam- och herrtoaletter (för att inte tala om omklädningsrum!), så blir det, menar jag, helt absurt att säga sej vilja bekämpa heteronormativiteten och att inte ens Kristdemokraterna längre säger sej vara ens moderat heteronormativa!

Den positionen har Kd istället lämnat över till Sd. Ett parti som på många sätt verkligen framstått som homofobiskt likaväl som främlingsfientligt (kolla t.ex. in partisekreterare Björn Söders uttalanden genom åren). Men tyvärr är det smashläge för Sd i den här frågan, och om alla partier börjar få för sej att vissa män kan föda barn - att folk ska få fri definieringsrätt av sitt s.k. juridiska kön, alltså - och att vem som vill ska få definiera sej som tillhörig ett tredje kön (som Vänstern och Svenska kyrkans studieförbund Sensus vill), ja, då kan Sd fort fördubblas i ännu ett riksdagsval. Piratpartiets åsikt om att det juridiska könet ska avskaffas helt är mest konsekvent, men t.o.m. Bengt Held upptäcker i det fallet att det skulle sabba löne- och vårdstatistiken - fast den sabbas ju även av de övriga partiernas queerfeministiska (tokfeministiska) idéer. Om de får hållas.
Varning utfärdas härmed till alla övriga politiker: anpassa INTE er politik till Sverigedemokraterna (det är inte det jag säger) men se noga till att bara stå för åsikter som ni verkligen står för och kan försvara även i motvind. Jag unnar ingen sverigedemokrat glädjen att ropa: Kejsaren är naken! Därför har jag redan gjort det själv och hoppas att det hörs.

Tänkvärt av Bengt Held om Jimmie Åkesson och Rocky

http://bengtheld.blogspot.com/2010/09/jimmie-akesson-sd-och-rocky.html Observera Rocky-citatet! Rfsl och Sverigedemokraterna och urkristendomen har föga gemensamt i övrigt, men förmågan att ta stryk men ändå fortsätta gå framåt förenar dem faktiskt (tidigare var Sd mest för att ge andra stryk, men har tydligen nu lärt sej av Rfsl:s och urkristendomens framgångsfaktorer).