torsdag 5 juli 2012

Till debatten om biståndet

Denis Mukwege m.fl. skriver klokt om långsiktigt och konsekvent bistånd, där vi inte med ena handen saboterar vad vi med andra handen försöker bygga upp. Klart Sverige och andra rika länder ska dela med sej av resurser och kunnande på ett genomtänkt sätt. Och blir det biståndspengar över i högkonjunktur (p.g.a. 1%-målet) måste de kunna fonderas för att jämna ut svackorna i lågkonjunkturer som den nuvarande (då biståndet som regel minskar samtidigt som behoven ökar).

Frågan är om Gunilla Carlsson (M) egentligen borde vara biståndsminister? En sak är att vara noggrann med medlen och se till att de inte används destruktivt, en annan att - som det ofta låter som i hennes fall - sakna entusiasm för biståndssektorn och sitt eget uppdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar