måndag 29 oktober 2012

Uttrycket "vår tideräkning" är mer etnocentriskt än "efter Kristus"

Men hallå där, Store Norske Leksikon!!! Det är ju just begreppet "vår tideräkning" som blir etnocentriskt (vaddå "vår"?). "Före Kristus" eller "efter Kristus" är en konkret fullt begriplig angivelse, låt vara att munken Dionysus på 500-talet (vilket namn på en munk egentligen!) räknade fel på några år när han skulle räkna ut hur många år efter Roms grundläggning som Jesus föddes. (Fast någon enstaka felprocent var väl ändå inte så farligt?).

De som vill räkna tiden efter Muhammeds uttåg till Medina eller efter Roms grundläggning eller efter Richard Dawkins födelse har sin fulla frihet att börja göra det istället. Men det är obeskrivligt fjantigt att tro att t.ex. muslimer (som högaktar Jesus som profet) eller ateister i allmänhet lider svårt av att se förkortningen f. Kr. eller e. Kr. Det här liknar någon slags avantgardistisk kupp.

F.ö. vill jag rekommendera "Den vanliga almanackan", även kallad "Lingonalmanackan", som förkunnar att vi snart har "året 2013 efter Frälsarens Kristi födelse" och börjar januaribladet med bönen: "Giv, o Jesu, fröjd och lycka." Borde finnas i alla hem. En utmärkt julklapp och gå-bort-present, även till godmodiga ateister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar