fredag 3 augusti 2012

Fräls oss från Putin

Fräls oss från Putin - ingen dum bön alls. Frånsett att den väl bör riktas till vår Herre och inte, som punkgruppen Pussy Riot gjorde, till hans mor.

Nå, som läget är nu så är det väl bra att pseudopresident Putin pressas i frågan; även om det strikt formellt inte är han som dömer så har han ju skickat signaler om hårdare behandling av offentligt demonstrerande regimkritiker.

Ordna en schysst valrörelse nästa gång, Putin. Även om det innebär att du ryker. Vad hjälper det att vinna hela världen, om du förlorar din själ?

Fräls oss från Putin. Och, ja Herre, fräls Putin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar