torsdag 13 december 2012

Chockartad kyrkosyn hos Socialdemokraterna

Det är ju nästan så att jag får lust att tänka som busschauffören i Tage Danielssons saga när jag läser Olle Burells appell inför kyrkovalet 2013. Maken till sekularistisk valmotivering får man leta efter, och mycket bättre blir det faktiskt inte om man läser Socialdemokraternas kyrkovalsprogram (det av partistyrelsen fastställda!).

Det kan logiskt sett bara finnas tre förklaringar till att ett politiskt parti engagerar sej i Svenska kyrkan.

A) Man ser sitt eget parti som ett konfessionellt kristet parti.

B) Man ser inte Svenska kyrkan som en kristen kyrka.

C) Man ser Svenska kyrkan som en kristen kyrka, men vill inte att den ska förbli det.

Obegripligt att det inte finns några statuter i partiprogrammet som förbjuder engagemang i kyrkoval! Eller att ingen kyrklig instans kan obehörigförklara de politiska partierna som nomineringsgrupper i kyrkoval!

Läs även Leo Holtters utmärkta reaktion liksom Anna Sophia Bondes!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar