fredag 4 december 2015

Något att ta till sej!

Ett på många sätt lysande anförande i riksdagen:
Johanna Jönsson vädjar till riksdagen
"Gör inte det här". Johanna Jönsson vädjar till riksdagen att inte stödja regeringens nya flyktingförslag. Centerpartiet ser en annan väg framåt i det ansträngda läget. Läs mer: https://www.centerpartiet.se/2015/11/25/annie-loof-och-johanna-jonsson-vi-ser-en-annan-vag-framat/ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar