söndag 8 april 2018

En avhoppad akademiledamot

En av dem som redan lämnat Svenska Akademiens arbete, innan dess egen Metoo-skandal briserade, och innan tre ledamöter denna vecka valde att hoppa av p g a att Katarina Frostenson inte, som de ville, uteslöts ur Akademien, är litteraturvetaren och författaren Lotta Lotass (som doktorerade på Stig Dagerman). Två av hennes verk finns nu på nätet: Redwood (2008) och Hemvist (2009). De är intressanta bl a genom att de bygger på gamla foton, som kommenteras i ett slags prosadikter. Kolla gärna in dem!

2 kommentarer: