tisdag 9 juni 2009

Ålands självstyrelsedag

Inga kommentarer till EU-valet? Nä. Men kanske i morgon, när valresultatet är riktigt, riktigt klart.

Idag vill jag fira Åland och detta lilla örikes fantastiska självstyrelse! Att Sverige utan vapenskrammel accepterade NF-domen på 20-talet (att Åland fortsatt skulle tillhöra Finland) och att Finland medgav Åland en så omfattande självstyrelse hör till 1900-talets verkligt positiva förebilder.

Själv menar ju jag att en sådan lösning borde ha varit möjlig även beträffande t.ex. Kosovo eller Tjetjenien (även om det naturligtvis finns betydande skillnader). Men alla är ju inte lika kloka som Sverige och Finland ;o). Jag skulle inte haft något emot att tillhöra Danmark - lika lite som jag har något emot att tillhöra EU - förutsatt att Sverige och dess regioner tillerkänts ett betydande mått av självbestämmande och lokalt inflytande. Det är DET som är det viktiga, inte nationalstatsidén.

Länge leve Åland!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar