lördag 14 november 2009

Verklig homofobi i Litauen och Uganda

Litauens förbud mot att framställa homosexuella m.m. relationer positivt är en skamlig lag som hela EU borde reagera mot. (Torde omöjliggöra inte bara alla Pride-parader utan även åtskilligt inom litteraturen). Ännu värre är Ugandas nya lag, som förutom ett förbud liknande Litauens också stipulerar fängelsestraff eller i vissa fall rent av avrättning för utövad homosexualitet. Det är ö.h.t. inget nytt att många av världens länder, inte minst i Mellanöstern, har en liknande lagstiftning. Horribelt! En skamlig behandling av en redan utsatt grupp!

Äktenskapsbegreppet kan, menar jag och egentligen de flesta, inte tänjas hur som helst bara p.g.a. allas lika värde. Att inte kombinationen man+kvinna i Sverige idag kan framhållas som signifikant (värd ett eget begrepp) och grundläggande (det perfekt könskvoterade föräldraskapet t.ex.) utan att man misstänks för närmast rasistiska värderingar, det är för mej obegripligt. Men det har trots allt inte blivit straffbart att göra så. Sverige är ett fritt land. Litauen och Uganda är det inte. Homosexuella relationer måste få framställas positivt, lika väl som andra vuxna, frivilliga relationer. Och vuxet, frivilligt samliv ska inte staten förbjuda och bestraffa - det är en orimlig inblandning i människors privatliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar