måndag 30 januari 2012

Filosofiska rummet om makt och rätt

När jag på bilradion igår i höjd med Dingersjö drive-in-mack hörde Filosofiska rummet på P1, där man diskuterade förhållandet mellan makt och rätt, kom jag att tänka på gamle gustavianen Carl Gustaf af Leopolds  satir Vem har rätt? Dock tycktes filosoferna vara ganska ense om att inte ens här på jorden vilja hävda den cyniska tesen "Makt är rätt". Fast det blir ju genast knepigare om vi inte bara ifrågasätter Khadaffis eller Bashir al-Assads makt att avgöra vad som är rätt, utan även vår egen demokratiska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar