tisdag 31 oktober 2017

Min konfirmationsbibel fyller 100 år

Idag för 100 år sedan togs 1917 års bibelöversättning emot under högtidliga former i närvaro av både kungen Gustav V och ärkebiskop Nathan Söderblom.

Angående språket i 1917 års bibel (KB1917) skriver akademisekreteraren Karl Ragnar Gierow en mycket intressant essä här.

Däremot är Frans G Bengtssons huvudlösa kritik i "Kapitlet om Jehu" (ur Silversköldarna 1931) ingenting att bry sej om. Tycker att den utgör ett prov på just den dilettantism han tillvitar bibelkommissionen.

Många bibeltexter är pregnantare i såväl Karl XII:s bibel som Bibel 2000. Men följande texter tycker jag blev bäst översatta i 1917 års bibel (med hjälp av den första bevisade jag i högstadiet att mitt norrbottniska "vart" var lika riktig svenska som det "blev" som fröken ersatt det med):SKAPELSEN 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen. 


DEN GODE HERDEN 

En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen. 


JESAJAS JULPROFETIA ¨

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig, när man utskiftar byte. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, likasom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.


JOHANNESPROLOGEN 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar