torsdag 15 november 2007

Om att förekomma den slutliga domen

När jag hör om somligas (inte bara politikers) ovilja att erkänna begångna misstag, tänker jag på bibelordet "om vi gick till doms med oss själva, blev vi inte dömda."

Det passar ovanligt bra med lite självrannsakan (om svartjobb, slarv, otillbörliga fraterniseringar med journalister et c) just den här årstiden, då kyrkoåret närmar sej sitt slut och "Domedagen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar