torsdag 20 december 2007

Om juledag faller på en Tisdag

Hittade nyss en gammal vers som inte bara bådar gott för tider som kommer (Återgiven efter Julberättelser från svunnen tid, Semic 1997):

Om juledag faller på en Tisdag nu
en kall Vinter skall du komma i hug
med mycken Snö och fuktighet,
till ett blåsande väder du dig bered.
En våt Sommar skall du ock få,
Korn och Vin skall växa medelmåttigt då,
Smör, Oljo, Honung och Lin med stor båtnad;
Svin skola dö och Fåren lida nöd,
då blifver mycket fromt folk död.
Skeppen i sjön skola då fara lida.
Helsot skola då många Präster bortslita.
I detta år skall god Frid vara,
bland Konungar och Förstar på jorden ära.

Budskapet känns ju inte direkt entydigt, men tydligen ska svin och fromma personer drabbas värst under året som kommer. Konungar och Förstar får det däremot ganska bra, liksom bi- och linodlare. Ja ja. Om än juldagen infaller på en tisdag i år, vill jag önska alla som läser detta en riktigt God Jul! För det finns ju andra julbudskap än ovannämnda att ta till sej. Här följer slutet av Carl Michael Bellmans julpsalm "Du gjorde väl du kom":

Han som ger hjärtat rymd och lungan sammandrager
själv av den luft han gjort nu andedräkten tager.
Han i vars hand var dag är räknad, mörk och klar,
han räknar själv i dag bland mänskor sina dar.

Han som ger alla djur sin kraft att kunna föda
blir född, och själv i dag han känner livets möda.
Du gjorde väl du kom! Din kärlek frälsar oss,
det blod som i dig rörs utsläcker avgrunds bloss.

De späda ögonkast som strålar kring din linda,
de skänka världen liv och mörkrets härar binda.
Du gjorde väl du kom! Men ack, min Frälserman,
din krubba och ditt kors stå redan när varann!

(C. M. Bellman 1740-1795)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar