onsdag 27 februari 2013

Biskop Carlzon, freden och DDR

Professor Hugo Odeberg i Lund blev en på sin tid skandaliserad ordförande i föreningen Sverige-Tyskland under andra världskriget, ända fram till hitlertysklands krossande. Förtjusningen över det "moderna" och "kulturvärnande" Tyskland, och över de bildade personer han fick träffa, kunde, om man ville vara så snäll som möjligt, betecknas som oförsvarlig naivitet.

Något liknande skulle kanske kunna sägas om biskop Lars Carlzons ordförandeskap i föreningen Sverige-DDR, ända fram till murens fall. Men frågan är i båda fallen om det inte är alltför snällt, ja, på gränsen till oförsvarlig naivitet, att uttrycka saken så?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar