fredag 7 september 2007

Folkpartiet borde vara Sveriges största parti

Grattis, Jan Björklund! Du blir ny partiledare för ett parti som har en ideologi som numera alla utom vänsterpartisterna bekänner sej till. Kunde du krossa fördomarna mot partiet och den nostalgiska bundenheten vid socialdemokratin (och f.ö. även en del andra partibeteckningar) skulle du kunna samla minst 50% av Sveriges befolkning.

För det är väl ändå ingen vettig mänska som tror att socialdemokraterna är socialister längre? Nya moderaterna är socialliberaler, centerpartisterna är socialliberaler (eller möjligen bara liberaler?), kristdemokraterna är socialliberaler, miljöpartisterna är socialliberaler (fast ibland socialister) och socialdemokraterna skäms för socialismen och är i praktiken numera Sveriges största socialliberala parti. Om än tyvärr med starka socialistiska "återfallstendenser".

Det konstiga är ju att "originalet", folkpartiet liberalerna, i mandat räknat knappast vunnit något alls på den största ideologiska seger något svenskt parti vunnit någonsin. Marit Paulsen gick över från socialdemokraterna, men var är alla andra konvertiter? Naturligtvis är de kul att alla andra partier (utom Lars Ohlys ståndaktiga socialister) i stora drag anammar folkpartiets hållning, men det trots allt i stort sett intakta partisystemet vittnar samtidigt om monumental feghet och ovilja att öppet bekänna de ideologiska omvändelser som skett.

Winston Churchill kände till två sorters människor: dels de som bytte parti för sin övertygelses skull, och dels de som bytte övertygelse för sitt partis skull. Fast jag vet inte om någon av kategorierna stämmer på det vi nu ser: folk som gör om hela sitt parti ideologiskt bara för att själva kunna stanna kvar och fortsätta kalla sej "moderater" eller "socialdemokrater". Men om inte högerpartiet vågar vara "höger" och socialdemokraterna vågar vara "socialistiska" utarmas ju den ideologiska spännvidden och den politiska debatten.

Nej, alla ni som i själ och hjärta blivit socialliberaler, gör som Marit Paulsen: kom till folkpartiet liberalerna! Och låt de reformistiska socialisterna återerövra socialdemokratin, de revolutionära socialisterna (kommunisterna, alltså) få tillbaka vänsterpartiet, de kristligt konservativa få tillbaka kristdemokraterna, övriga konservativa få tillbaka moderaterna, landsbygds- och miljöprofilerna få tillbaka centerpartiet o.s.v.

Men dessa partier skulle ju bli så små då? Javisst! Folkpartiet liberalerna skulle så klart bli Sveriges största parti. Och det är faktiskt inte mer än rättvist. Hade gammalt höger- och vänsterfolk, de ideologiska förlorarna, haft vett att bita huvudet av skammen skulle det ha skett för länge sen.

Socialliberaler från alla partier: förenen eder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar