onsdag 22 juli 2009

Mellan 1000 och 2000 svenskar dör varje år i vanlig influensa!

Skräckrubrikerna avlöser varandra. Men att 779 människor världen runt rapporterats döda i svininfluensa måste sättas i relation till att mellan 1000 och 2000 svenskar dör i vanlig influensa varje år! Det är helt enkelt en jättevanlig utlösande dödsorsak, särskilt bland gamla och redan sjuka.

Det gör inte svininfluensan mindre viktig att ha beredskap mot, och eftersom vi inte har utvecklat någon motståndskraft mot den lär den slå mycket hårdare än våra "gamla" influensor. Men det sätter saken - och krigsrubrikerna - i något slags rimligt perspektiv.

Och rent allmänt lider vi som bekant till syvende och sidst av ca 100% dödlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar