lördag 12 november 2011

Carl Schlyter har rätt

Apropå vården - Carl Schlyter har helt rätt. Vinstdrivande företag är en sak - dit går ju våra skattepengar hela tiden, så fort kommunerna köper något de inte tillverkat själva - men vinstmaximerande, roffande och vanvårdande vårdföretag ska vi inte gynna. Det snedvrider - förutom det mänskliga lidande som blir följden - själva konkurrensen och enligt marknadens lagar har kunden alltid rätt. Så ut med Carema - i både humanitetens och marknadsekonomins namn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar