måndag 3 februari 2014

Vad är det som är så hemskt med den norska samvetsklausulen?

Ur den norska abortlagen:

§ 14.Regionale helseforetak skal organisere sykehustjenesten slik at kvinnen innen helseregionen til enhver tid kan få utført svangerskapsavbrudd, jf. lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a. Ved organiseringen skal det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep.

Exakt vad är det som är så ruskigt, högerextremistiskt och kvinnofientligt med detta? Så ruskigt att Sverige inte ens kan överväga att genom en liknande klausul åter göra det möjligt för kristna (och muslimer, för den delen) att bli barnmorskor i vårt land?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar