måndag 24 mars 2014

Anschluss?

Jag hoppas verkligen att alla liknelser mellan Hitler och "Putler" är överdrivna och alarmistiska. Kristian Gerner verkar inte tro (P1 häromdagen) att Putin är någon ny Hitler i bemärkelsen att han skulle sträva efter världsherravälde på sikt eller driva igenom ett tredje världskrig om han inte får som han vill. Men han kan ju fördenskull agera i enlighet med 30-talshitlers taktik, och en annektering av hela Ukraina (+ Moldavien) skulle ha vissa likheter med "Anschluss", då Österrike förenades med det påstådda moderlandet. "Kiev är alla ryska städers moder", sa Putin visst häromdagen. (Och?)

En likhet med 30-talet är nog också att varken EU eller USA på allvar tänker sej att dra ut i krig (tredje världskriget?) för Ukrainas eller Moldaviens skull. Och Putin kanske tror att han kan fortsätta spela sitt vådligt högt spel utan större risker än några ekonomiska sanktioner och ett och annat reseförbud. I så fall ligger vi illa till...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar