fredag 28 augusti 2015

Ta parti för demokratin!

Följande insändare kom idag in i Hudiksvalls Tidning:

  

TA PARTI FÖR DEMOKRATIN

Vår snart 100-åriga demokrati är i allvarlig kris. Och det är faktiskt inte Sverigedemokraternas fel, även om deras opinionstillväxt långt utöver vad de har kandidater till är ett av de största kristecknen.

Felet är att alltför många inbillat sej att demokrati är att gå och rösta vart fjärde år och att det dessemellan är andra, de så kallade "politikerna", som ska sköta om den.  

Och visst, vi har en representativ demokrati utan en massa folkomröstningar. Men den bygger dock på att ett stort antal människor verkligen engagerar sej politiskt också mellan valen. Alltså även nu 2015. De politiska partierna fungerar nämligen dåligt utan medlemmar.

Snarare än att med svett och möda försöka värva medlemmar till just det egna partiet, borde vi politiskt aktiva nu tillsammans uppmuntra folk att engagera sej i något parti. (Eller starta ett eget). Att börja se det som en medborgerlig plikt, likaväl som att gå och rösta under valåren. Det handlar faktiskt just nu om att lyfta blicken och kämpa för demokratins överlevnad snarare än ett visst partis. Kanske det egna partiets framtidsutsikter då skulle gynnas av bara farten, när hela den politiska sfären vitaliseras och tillförs nytt blod.

Hörde häromdagen av en som röstat på Miljöpartiet alltsedan partiet bildades att personen nu också blivit medlem. Fastän folkpartist gladdes jag över steget - och hoppas att ännu fler nu ska gå med i det parti de sympatiserar mest med.

Annars har vi snart inga partier eller bara ett att välja mellan på valdagen. Och då har vi ju faktiskt avskaffat demokratin. Av ren förbaskad slöhet.

Andreas Holmberg
Iggesund

1 kommentar: