onsdag 13 juni 2007

Likvärdiga betyg?

Just när årets slutbetyg är satta kommer Skolverket med en intressant rapport om likvärdigheten i betygsättningen på landets skolor. Skillnaderna är stora mellan skolorna, men det finns enligt Skolverket ingen signifikant skillnad mellan friskolor som grupp och kommunala skolor som grupp eller mellan skolor i konkurrensutsatta områden jämfört med skolor utan större konkurrens. Läs och lär!

Att radioprogrammet Kaliber kom till en helt annan slutsats berodde på att de bara granskat de 10 mest avvikande skolorna (de "striktaste" och "slappaste"). Och där dominerade helt klart friskolorna bland de "slappaste", d.v.s. de vars slutbetyg i matematik kraftigast översteg de nationella provens resultat.

Ganska intressant hur man kan komma till så olika slutsatser utan att förfalska materialet eller avsiktligt misstyda. Kaliber satte fingret på en öm punkt - att somliga friskolor är lite väl "frifräsande - men Skolverket hyfsade debatten genom att peka på hur friskolorna har ganska precis samma avvikelser som de kommunala skolorna - totalt sett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar