tisdag 23 september 2014

Har Sverigedemokraterna Svenska kyrkan att tacka för sina framgångar?

Ja, till en icke ringa del, hävdar prästen Lars B Stenström i Örebro, f.d. chefredaktör för Kyrkans Tidning. Läs vad han skriver! Och naturligtvis måste nu vi på alla fronter (både kyrkliga och politiska) driva frågan om ALLA politiska partiers utkastande från vårt största trossamfunds beslutande instanser. Vestigia terrent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar