fredag 13 mars 2009

Den trettonde mars

Idag högtidlighåller vi som bekant 200-årsdagen av Gustav IV Adolfs avsättning. Därför publicerar jag greve Snoilskys dikt DEN TRETTONDE MARS - kusligt åskådlig och tänkvärd för alla slags makthavare, omgivna av jasägare och fjäskare ännu i nådens år 2009:

Han stirrade ned från sitt slottsgemak,
utöver Lejonbacken,
han stod där så stel, så spänd ochså rak
i den trånga blåa fracken.

Hur kall han syntes, en feber brann
bak serafimerstjärnan,
och tankarne virvlade av och an
i den arma pinade hjärnan.

Hur kunde det gå så förtvivlat slätt,
så jämmerligt som det gjorde?
Han var ju en kämpe för sanning och rätt,
därtill en Herrans smorde?

Hans namn Sannfärdig och Trofast är.
Han ensam ej sig försvurit
åt den korsikanske Lucifer
[Napoleon, min anm.]
och vilddjurets tecken burit.

Att vägra förlikning med Antikrist,
det var att himlen förtjäna;
men därför hade han Finland mist
och stod förrådd och allena.

Hans rikes bålverk åt ryssen skänkt,
och så den långa reträtten,
oduglighet, svaghet där minst han tänkt
- och sist nu från Värmland stafetten!

Var Cronstedt fal och var Klingspor feg,
rebellen - det var dock rågan!
I går man lydde ännu och teg -
i dag är det upprorslågan.

Hur var det möjligt? Vad helst han gjort
haft bifall av grånade råder.
Allt var förträffligt och vist och stort,
så snart han talat i nåder.

Liksom från tingens sanna gestalt
den skymmande slöjan flugit,
i blixtbelysning han såg nu allt:
de hade blott ljugit - ljugit.

O, dessa hovmän med fruset smil,
prelater med ja och amen
och dessa festtal i övlig stil
om Gustav och Vasastammen!

Lögn - idel lögner så långt han minns:
ministrarnes reverenser,
då han från skötet som tre års prins
gav sina audienser.

Handkyssningar bara och böjda knän,
men sanning ej för ett öre!
Så vart han en hög, absolut suverän -
hans folk, det stod utanföre.

Hans folk, han har ej sett till det stort,
men när han utfärdat order,
det blött och betalat, som det har bort,
i kampen mot Rysslands horder.

Nyss ställde han upp sin ynglingahär,
ett lantvärn med fädrens sinne.
Sitt yttersta stöd har han ändå där
mot fiender ute och inne...

Då ljödo trumslag vid början av bron
och inför konungens blickar
allt närmare kom en ung bataljon.
På dem kan jag tro! han nickar.

Men vad är detta? Än hit, än dit
gevären svaja eländigt
och mellan leden i kompani
vad gapande luckor beständigt!

Han är förstenad. Är
det hans sköld,
den svenska ungdomens blomma?
I usla paltor de hacka av köld
med kinder gulbleka, tomma.

Vid sista svängningen segna två
av svaghet omkull på marken.
I silverringklockan griper då
med feberiver monarken.

Och mot sin darrande adjutant
han träder med handen knuten:
vad fattas folket? Tala sant!
sant, hör ni, sant på minuten!

Till svar en stammande, skruvad fras
om vinterkylan som suger,
om patriotiska avskedsglas...
Ut! - ropar kungen - ni ljuger!

Och åter ensam, mot sitt bord
han sjönk, den beklagansvärde.
Uti sitt mörker ett sanningens ord,
en stråle av ljus han begärde.

För sent! För sent! Från hans kabinett
blott skilda utav den tunna
skulpterade dörren, re'n sammanträtt
det männer som svara kunna.

En sky på härdade drag låg tung
av sorg och allvar i blandning.
De hyste ej hat till en stackars kung
men kommo att tala - sanning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar