lördag 18 oktober 2008

SSU har rätt i att påven har fel om kondomer

Jag håller med SSU om att påvens generella preventivmedelsmotstånd är farligt och bör påtalas i samtal med Vatikanen.

Visserligen har Gud enligt katolsk (=allmänkyrklig) kristen tro givit människan i uppdrag att föröka sej och uppfylla jorden, men det behöver ju inte innebära att varje enskild familj ska uppfylla jorden på egen hand.

Och visserligen kan t.ex. kondomer utnyttjas för att framställa promiskuitet som mer riskfritt än det är, men kondomerna själva - i motsats till viss sorts kondompropaganda - är onekligen ett av flera sätt att minska smittspridning i den verklighet vi lever i.

När påvens och romersk-katolska kyrkans motstånd mot preventivmedel dessutom framstår som lika starkt som motståndet mot aborter, så dras lätt ett löjets skimmer över allt ifrågasättande av dagens abortpraxis. Det uppfattas ju som om kyrkan själv inte förmår hålla fast vid befruktningen som en signifikant etisk gräns, och skämtet om att "bevara spermierna" verkar plötsligt relevant.

9 kommentarer:

 1. Alltså..

  Den romersk-katolska kyrkan förbjuder även sex utanför äktenskapet..

  Vad jag menar är att kyrkan anger riktlinjer för vad de anser vara moraliskt acceptabelt beteende..

  Ifall man då väljer att ha sex utanför äktenskapet kan man lika gärna välja att bära kondom..

  Katoliken behandlar sedan sin mänskliga synd i biktstolen.. och får då sin sakramentala förlåtelse..

  Kyrkan lärde sig väldigt tidigt att människor alltid kommer bryta reglerna.. därför är hon snar att förlåta..

  Kanske kan man argumentera för att frågan överdrivits.. jag vet inte..

  SvaraRadera
 2. Kyrkan är emot sex utanför äktenskapet. Hur ska man då kunna ge råd om hur man ska bete sig när man inte lyder det? Det är ju ungefär som att säga " Kom ihåg, Andreas, att använda kondom när du är otrogen!"

  SvaraRadera
 3. Ja, i och för sej ser jag inget absolut skäl till varför inte kyrkan skulle kunna säga också det. "Kör inte för fort, men om du ändå gör det så kom åtminstone ihåg säkerhetsbältet!" "Lev inte ihop ogifta, men om du ändå gör det så var trogen mot en enda och behandla den hänsynsfullt!"

  Dessutom är det (tycker jag) just ett av felen med romersk-katolska kyrkans preventivmedelssyn att man liksom du inte tycks kunna se någon plats för t.ex. kondomer INOM äktenskapet.

  Men dels kan det för alla par infalla perioder då vi vill fortsätta ligga med varandra utan att fördenskull önska oss fler barn, och varför skulle en kondom då vara "värre" än sterilisering eller ivrigt inprickande av "säkra perioder?" (När syftet är detsamma).

  Dels kan det ju vara ett rent överlevnadsvillkor med kondom för t.ex. en hustru som är gift med en smittad man (eller vice versa) och där minst endera parten inte är villiga att helt avstå från det sexuella samlivet.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker inte man kan ha en "gräddfil" för de som absolut inte vill lyda Gud. För att återigen vara lite drastisk i mina exempel. Vill man absolut mörda någon så ska det vara med bedövning! Det är ju helt klart bättre för offret, men ett väldig underligt budskap precis som ditt(?) budskap om att man ha använda kondom om man begår äktenskapsbrott.

  En annan poäng; tror verkligen du och SSU att det bland de som struntar i Kyrkans förbud mot utomäktenskapligt sex finns de som låter bli kondomen för att vara en god katolik?? Man begår ju redan en större synd. Kyrkans ovilja mot kondomer ökar därför knappast spridningen av AIDS som en del påstår.

  "Säkra perioder" tycker jag är en naturligare metod än kondomen. Om man inte klarar att avstå från sex en vecka i månaden, då är det bra dåligt med självkontrollen! Hur ska man då klara det om någon av makarna är sjuk eller i samband med förlossning? Träning ger färdighet!

  SvaraRadera
 5. Ugandas ABC-strategi (som sätter abstinens i första hand) medförde en signifikant minskning av antalet HIV-smittade.

  Men detta gjorde inte alla glada; speciellt inte kondom-industrin som förlorade inkomster, och inledde en motoffensiv...

  En AIDS-aktivist skriver:

  http://www.virtueonline.org/portal/modules/news/print.php?storyid=6545

  SvaraRadera
 6. När det gäller kondomer så vet alla som satt sig in i ämnet att de inte är ett 100-procentigt skydd vare sig mot oönskade graviditeter eller virusöverföring.

  Detta p g a ett problem som är vanligare än många tror; att de kan glida av och även gå sönder.

  Ett axplock av vad experter säger om kondomer:

  http://www.prolife.com/CONDOMS.html

  Fungerande familjeplaneringsmetoder, som exempelvis Billingsmetoden och den Symtothermala metoden stöds av Katolska Kyrkan då de inte ingriper i människokroppens naturliga cykel, inte har några biverkningar, är säkra och kan leda til att fördjupa parrelationen.

  SvaraRadera
 7. Lachen och abc - tack för mothuggen! (Ingen därute som håller med mej? Jag hade annars tänkt undvika att skriva så mycket mer).

  Romersk-katolska kyrkan tar vad jag vet inte avstånd från bedövningsmedel för att de kan underlätta mord eller - de facto - göra t.ex. avrättningar mer humana.

  För att nu fortsätta det drastiska argumentationsspåret.

  I övrigt står det förstås Vatikanen fritt att utfärda vilka "evangeliska råd" till fromma katoliker som helst. Det är den dignitet man ger råden - de uppfattas ju faktiskt av många som bindande - och det generella i avståndstagandet jag vänder mej emot (jag har ju faktiskt även vänt mej mot andras syn att p-medel gör promiskuitet riskfritt).

  Missbruket upphäver inte bruket, och varför det skulle vara mer legitimt att undvika barn genom att bara ha sex när kvinnan är som minst upplagd än genom att använda kondom övergår mitt förstånd. I båda fallen undviker man ju plikten (?) att själv uppfylla jorden.

  Det är bra att romersk-katolska kyrkan uppmuntrar till trohet. Men det vore en verklig välsignelse om t.ex. kvinnor med smittade män också hade tillgång till bra kondomer och till en kyrka som inte uppmuntrade männens kondomfobi. Gärna A och B, men också C!

  SvaraRadera
 8. Kyrkan tar inte avstånd från bedövningar vid mord. Man tar avstånd från mord!
  Kyrkan tar faktiskt inte heller avstånd från användandet av kondom vid otukt. Man tar avstånd från otukt!

  Vad jag menar med mina drastiska jämförelser är att Kyrkan inte kan ge råd om hur man ska lindra en synd med "otuktskondomer" eller "mordbedövningar". Dels ger det fel signaler att synderna inte är så farliga och dessutom har det knappast någon verkan eftersom man inte lydde förbuden mot otukt och mord från början.

  Varför påstår du att ett par där någon är HIV-smittad inte får begagna kondom för Kyrkan? Är det SSU eller Katolska Kyrkan som påstått det? Jag tror att du är felinformerad där.

  "Kondomfobi" var väl ett nytt begrepp som saknar motsvarighet i verkligheten. Har vi inte nog med låtsasfobier som valsar runt i debatterna! Undrar vad riktiga fobiker tycker om det slarviga användandet. (som jag själv gjort mig skyldig till)

  SvaraRadera
 9. Ja, jag tror liksom du att romersk-katolska kyrkan har lättat något på sin absoluta aversion mot kondomer, och det är ett steg i rätt riktning. Men ska kondomer, liksom t.ex. plåster, finnas lätt tillgängliga i nödsituationer, bör de naturligtvis helst finnas lätt tillgängliga även i icke-nödsituationer. Men kan ha (många) synpunkter till vad folk använder kondomer till. Men de är dock inte farliga i sej själva, som t.ex. vissa mediciner (och t.o.m. vissa p-medel). De bör därför kunna hållas lätt tillgängliga, och ska t.ex. en kvinna få sin smittade make att använda kondom är det bra om kondomanvändning inte är så tabubelagt i övrigt heller!

  F.ö. ser jag det inte alls som orimligt att ha synpunkter på hur t.ex. avrättningar - eller krig! - utförs (för att nu fortsätta på det mer drastiska spåret) bara för att man är mot avrättningar och krig. Vissa slags avrättningar (stening t.ex.) eller krigsredskap (splitterminor t.ex.) är grymmare än andra. Liksom viss slags otrohet. Jag tror det är C S Lewis som påpekat hur vissa har svårt att förstå att B kan vara bättre än C bara för att A är så mycket bättre än B. Och jag tycker att romerska kyrkan verkar ha svårt att förstå att C(=condoms) kan vara bättre än D(=destruction), bara för att man anser att B(=behaviour) eller A(=abstinence?) är bättre än C.

  Men jag respekterar samtidigt, och instämmer i, kyrkans påpekande att kondomer inte är lösningen med stort L på alla problem med ansvarslöst sex. Kondomer är en del av lösningen, samtidigt som jag anser att både aversionen mot kondomer (OK, vi kan för alldel undvika ordet "fobi") och övertron på kondomer är en del av problemet.

  SvaraRadera