måndag 3 november 2008

Uppvärmningsskandalen i Alfta

Jag läser morgontidningen och sätter kaffet i halsen (bildligt talat, ty jag drack inget morgonkaffe). Alfta kyrka måste kallställas några månader i vinter, ty det är inte tillåtet att koppla in kyrkan till fjärrvärmenätet - som kyrkan själv önskar - p.g.a. det då krävs att en del rör dras synligt i kyrkorummet. Någon besynnerlig myndighet har tydligen rätten att förbjuda synliga rör (men inte synliga element eller?). Direktverkande el får man fortsätta med - det är visserligen dyrt och energislösande, men det är bevars mer estetiskt tilltalande och stör inte myndighetspersonernas andakt. Eller nåt.

Vad är det här för tjurbajs? Jag tror rakt inte mina ögons vittnesbörd. Synen på kyrkorna som nån sorts hembygdsmuseer måste omedelbart upphöra! Annars blir det som i Alfta - att vi inte kan använda dem till det ändamål de uppfördes för. Och då blir det till slut som i Sovjet - att kyrkorna verkligen blir muséer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar