onsdag 15 juni 2016

För första gången eller för en gångs skull?

Jo, det kan vara helt OK att som kristdemokrat gå med i en Pride-parad. Särskilt för att visa sympati och stöd efter dåd som det i Orlando. År 1939 gick även socialister med i Karl-XII-fackeltåget i Lund den 30 november efter Sovjets anfall på Finland, och jag känner många borgerliga som skulle vara villiga att ställa upp i ett 1 maj-tåg på socialdemokraternas sida, om tåget hotats eller förbjudits på något sätt. Så visst kan Ebba Busch Thors beslut vara helt OK, även för en KD-ledare.

Men man bör vara medveten om att ett Pride-tåg och en Pride-festival lika lite som ett 1 maj-tåg eller en Jesusmanifestation bara handlar om "alla människors lika värde". Där framförs krav och idéer som en kristdemokrat lika lite som beträffande ett 1 maj-tåg borde kunna ställa upp på utan vidare.

Och då är det ju viktigt hur tydlig man har varit med sin egen linje. Hade Alf Svensson (som vid ett Pride-event skulle "hackas till oblat") gått med i Pride-paraden hade nog ingen trott att han plötsligt börjat mena att även män kunde föda barn eller att det inte spelade någon roll för ett litet barn om det hade en mamma eller inte.

Men Ebba Busch Thors deltagande riskerar tyvärr, p.g.a. hennes tidigare eftergifter, att uppfattas som en ren kapitulation inför queerdogmer som förra årets "Gör slut med uppfattningen att kön har med kroppen att göra." Särskilt om hennes deltagande inte får karaktären "för en gångs skull" eller "för Orlandos skull" utan, som i andra partiledares fall, karaktären av "årlig ritual för den egna karriärens skull".

Främst eftersom hon själv sedan tidigare anslutit sej till den absurda övertalningsdefinitionen av tvångssteriliseringar (som nu även sägs ha skett där man helt enkelt har kallat mammor för mammor och vägrat registrerat somliga av dem som pappor). D.v.s. själv tror att även en del män kan föda barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar