söndag 8 september 2013

Olle Burell får gärna byta samfund

Olle Burell har naturligtvis rätt - religionsfriheten gör att han skulle kunna starta en särskild socialdemokratisk kyrka för dem som inte tycker att socialdemokratisk tro och lära, om t.ex. män som genom historien har fötts i kvinnokroppar och därför kunnat föda barn, eller om nödvändigheten av att erbjuda uppspårning och avlivning av foster med Downs syndrom, i tillräckligt hög grad präglar Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk. Den kan aldrig bli socialdemokratisk (även om det är nära nu). Och Socialdemokraterna kan, p.g.a. sin egen konstitution, aldrig bli evangelisk-luthersk. Dra slutsatsen av det, Olle Burell!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar